Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
Openbare collegebesluiten gemeente Leiden
17 augustus 2010
Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft op 17 augustus de volgende
besluiten genomen:
Besluiten
Verkeersbesluit “Volmolengracht”
De herinrichting van de Volmolengracht komt voort uit afspraken tussen gemeente, buurt en
corporaties om de staat van het onderhoud, de openbare orde, de veiligheid en de veiligheidsbeleving
te waarborgen in de omgeving van het bedrijfsverzamelgebouw Nieuwe Energie. Hierbij hoort een
aantrekkelijke, overzichtelijke, sociaal veilige en goed te onderhouden inrichting van de openbare
ruimte.
De Volmolengracht wordt, geïnspireerd op de voormalige ligging van de gracht, heringericht. De
veelheid aan materialen en kleuren van de bestrating wordt teruggebracht naar één basis materiaal en
kleur. Rust en eenvoud zijn leidend, en maakt dat de Volmolengracht straks in lijn is met de voor de
binnenstad gangbare uitstraling. Er wordt meer ruimte gemaakt voor groen en de parkeervakken
worden aangepast aan de hedendaagse afmetingen. Op verzoek van de bewoners en vanuit het
oogpunt van de autoluwe binnenstad wordt de Volmolengracht aan de zijde van de Langegracht voor
gemotoriseerd verkeer afgesloten om sluipverkeer naar de binnenstad tegen te gaan.
Wijzigingen kinderopvang
Vanaf augustus 2010 werkt de gemeente Leiden met het Landelijk Register Kinderopvang. Informatie
over de status van een kindercentrum of gastouder kan dan gewonden worden via
www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Via www.leiden.nl/kinderopvang blijft het lokale register in te
zien.
Voor meer informatie zie het Bestuurlijke Informatie Systeem (BIS) op de website van de gemeente
Leiden. www.leiden.nl/gemeente
- einde bericht Voor meer informatie
Bureau Communicatie
Gemeente Leiden
071 516 50 55
[email protected]
Dit bericht is verstuurd naar de pers en ter informatie naar raadsleden van de gemeente Leiden. Wilt u geen persberichten meer
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar [email protected] met de melding:afmelden persberichten.
Volg het nieuws van de gemeente Leiden ook via Twitter.
Download