Nieuwbouw zorgt voor economische impuls binnenstad

advertisement
Partnerbijdrage, Ooms Makelaars
Nieuwbouw
zorgt voor
economische impuls
binnenstad
De verdichting van de binnenstad heeft tot de gewenste
versterking van de Rotterdamse economie geleid. Investeringen
in woningnieuwbouw blijven echter nodig. Met een focus
op gezinnen, want die zorgen voor sociale en economische
veerkracht.
Het woonbeleid van Rotterdam heeft tot doel om van Rotterdam
een aantrekkelijke woonstad te maken met een sterke
economie. De gemeente is goed op weg om dit te realiseren.
De metafoor van de binnenstad als City Lounge wordt steeds
meer werkelijkheid. Rotterdam is een bruisende stad waar het
prettig verblijven en werken is, waar mensen elkaar ontmoeten
en waar van alles te zien en te beleven valt. Niet voor niets
werd de stad in 2014 uitgeroepen tot de ‘Europese stad van
2015’ en mag Rotterdam zichzelf de ‘Beste Binnenstad 20152017’ noemen. En mede dankzij verschillende, spraakmakende
nieuwbouwontwikkelingen zit de Rotterdamse economie ook
weer in de lift.
Economisch sneeuwbaleffect
In een aantrekkelijke binnenstad wonen veel mensen
en zijn veel voorzieningen aanwezig. Daarom werkt de
gemeente Rotterdam aan verdichting van de binnenstad door
woningbouw. Woningbouw biedt ruimte aan andere stedelijke
functies, waaronder werken en recreëren. Er is sprake van
een economisch sneeuwbaleffect: verdichting vergroot het
draagvlak voor aantrekkelijke voorzieningen en horeca en
creëert kansen op het gebied van werkgelegenheid en vice
versa. Werkgelegenheid komt tevens direct voort uit het feit dat
er veel partijen betrokken zijn bij een nieuwbouwproject, zoals
bouwbedrijven, architecten, constructeurs, installateurs, notarisen makelaarskantoren. Nieuwbouw van woningen draagt bij aan
een vitale binnenstad en is een belangrijke katalysator van de
binnenstedelijke economie.
Multifunctionele gebouwen
De afgelopen jaren zijn diverse nieuwbouwprojecten opgeleverd,
die bijdragen aan de economische groei van Rotterdam. Het
bekendste voorbeeld is natuurlijk de Markthal. Het iconische
gebouw biedt ruimte aan 228 appartementen, 96 marktkramen,
een ondergronds winkelcentrum en een parkeergarage.
De Markthal levert een duidelijke impuls aan de ontwikkeling van
het Laurenskwartier en vormt een belangrijke schakel tussen de
oostkant van het centrum en de binnenstad.
Andere nieuwbouwprojecten in het Laurenskwartier zijn
woongebouw De Hofdame en het Timmerhuis. De Hofdame is
reeds in 2006 opgeleverd en biedt ruimte aan 231 woningen
en diverse winkeleenheden. Het Timmerhuis is eind 2015
opgeleverd, herbergt 84 appartementen (volledig uitverkocht),
kantoren, winkels, horeca, een ondergrondse parkeergarage
en het Stadsmuseum Rotterdam.
Ook in andere delen van de binnenstad zijn verschillende
woongebouwen opgeleverd of reeds onder constructie: CalypSO,
De Karel Doorman, The Red Apple, Wijnhaeve, De Coopvaert,
100hoog. Deze nieuwbouwprojecten bieden gezamenlijk
onderdak aan ruim 1600 huishoudens. Ooms Makelaars is bij
veel binnenstedelijke nieuwbouwprojecten betrokken, als
initiator, adviseur en als verkopende partij richting beleggers,
investeerders en particulieren.
Gevarieerd woningaanbod
Mede door het toevoegen van woningen is Rotterdam erin
geslaagd om mensen langer aan de stad te binden. Het betreft
hier vooral studenten, young professionals en expats. Daarnaast
zien we een tendens van de terugkeer van empty nesters naar
de stad. Ook is de stad steeds meer in trek bij gezinnen.
Om deze ontwikkeling verder kracht bij te zetten, moeten er
nieuwe, aantrekkelijke woonmilieus worden gerealiseerd. We
moeten ons niet alleen focussen op een groter woningaanbod,
maar ook op een gevarieerder woningaanbod. Gezinnen zorgen
in belangrijke mate voor sociale en economische veerkracht.
Toerisme
Tot nu toe hebben we het vooral gehad over multifunctionele
gebouwen met een groeiend aanbod van woningen,
horeca en uitgaansmogelijkheden tot gevolg. Veel van de
nieuwbouwprojecten kenmerken zich tevens door hun bijzondere
architectuur. De Markthal, De Rotterdam en het Timmerhuis
gooien hoge ogen op architectonisch gebied. Al deze elementen
maken van Rotterdam niet alleen een aantrekkelijke stad voor
bewoners maar ook voor toeristen. De stad is door Lonely Planet
zelfs verkozen tot nummer vijf in de top tien van steden in de
wereld. Ook via deze weg levert de ontwikkeling van woningbouw
een positieve bijdrage aan de stedelijke economie.
Koers houden
Verdichting door woningbouw creëert kansen voor nieuwe
bewoners, werkgelegenheid en toerisme. Dat hebben de
verschillende nieuwbouwprojecten reeds bewezen. Zowel het
inwoners- als het bezoekersaantal is de afgelopen periode
gestegen. Meer mensen in de stad betekent meer inkomsten voor
de stad en haar ondernemers. Nieuwbouw versterkt de stedelijke
economie. De sneeuwbal is gaan rollen en hier profiteren we
allemaal van: ondernemers, investeerders,
de gemeente en natuurlijk de inwoners.
Daarom houden we koers en werken we aan verdere verdichting
van de binnenstad. Rotterdam blijft ook de komende jaren
investeren in de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen.
Uiteraard rekening houdend met het behoud van de ruimtelijke
kwaliteit en sociale aspecten. Want wie tot de Europese top
behoort en wil blijven behoren, moet zorgen voor de juiste
balans tussen economisch belang, duurzaamheid, welzijn en
bereikbaarheid.
Download