Binnenstad

advertisement
Dynamisch centrum
 Wonen
 Werken
 Recreëren
Spanningsveld
 Wonen
 Werken
 Recreëren
Voorbeeld Sneekweek:
horeca, winkelier en bewoner hebben
tegenstrijdige belangen.
• Volgens laatste gegevens (uit 2005!)
werken er maar liefst 3700 mensen in de
binnenstad van Sneek.
• Belangrijke economische factor.
• Spanning op gebied van parkeren:
zowel bewoner als bezoeker wil liefst
'voor de deur' terwijl ook werkenden op
loopafstand parkeerruimte vragen.
Sneek als de tweede winkelstad van
Friesland.
Verschillende voorwaarden vereist:
•Gevarieerd winkelcentrum
•Parkeren
•Aantrekkelijkheid centrum
•Horeca (o.a. terrassen)
•Cultuur en evenementenaanbod
Sneek zit in de lift qua bezoekersaantallen
en heeft het ook tijdens de recessie beter
gedaan dan t.o.v. andere (vergelijkbare)
steden.
Nog teveel verstoord door:
- uitstallingen
- buitenreclame
- (fiets-)parkeren
we willen WEL de dynamiek van een
binnenstad behouden!
Wonen boven winkels:
Ambitie van overheid en ondernemers.
Wel meer druk op beschikbare
parkeerruimte.
Binnenstad in ogen van bezoeker:
cultuur, shopping, historie en
horeca.
Sterke punten centrum Sneek:
Evenementen aanbod
Diversiteit winkelaanbod
Aandachtspunten centrum Sneek:
Etalages leegstaand panden
Eenduidigheid winkeltijden ivm
communicatie en verwachtingen bezoeker
Dank voor uw aandacht!
Download