vragen over parkeren - Stadspartij Den Helder

advertisement
Raadsvragen aan het College van Burgemeester en Wethouders conform RWO art
39.
Geacht College,
Er wordt veel verbouwd en nieuw gebouwd in de gemeente Den Helder.
Voor al die projecten geldt een parkeernorm of parkeren op eigen grond.
De verbouwer van het voormalige Militair Tehuis krijgt geen vergunning omdat er niet
genoeg parkeerplaatsen zijn in de directe omgeving. De appartementen boven
Intersport in de Beatrixstraat moesten op eigen grond parkeren. Rozenhof aan het
einde van de Spoorstraat parkeert op eigengrond, evenals de bewoners van De
Werviaan.
Er staan in het Stadshart 4 projecten op stapel De Zusters, Zoetelief en de Hofdame,
tezamen goed voor 54 wooneenheden. Komt nog bij de Kamerheer waar het aantal
appartementen voor ons op dit moment niet bekend is. Reeds gerealiseerd zijn de
gedeeltelijke zorgwoningen en koopappartementen op de kop van de Beatrixstraat,
ook hier zijn geen extra parkeerplaatsen voor aangelegd.
Wel is bij ons bekend dat voor het merendeel van deze bebouwing geen
parkeerplaatsen zijn op eigen grond of op de openbare weg.
De Nota Bouwen & Parkeren 2011 – 2016 is hier duidelijk in.
Vragen:
1. Waarom wordt bij het ene project geëist dat men op eigen grond moet
parkeren en geldt dat voor een ander project niet?
2. Bent u het met ons eens dat de gemeente parkeergarage heeft gebouwd en/of
verbouwd met het oog om de gasten van de Stadshart een parkeer
gelegenheid te bieden?
3. Waarom wordt het parkeren, voor een deel van de nieuwe te bouwen
wooneenheden, afgewenteld op de bestaande parkeergarages die bedoeld
zijn voor de gasten van het Stadshart en niet op eigen grond gerealiseerd?
4. Bent u het met ons eens dat dit lijkt op met twee maten meten?
5. Hoe gaat u in de bovengeschetste situatie om met de Nota Bouwen &
Parkeren 2011 – 2016?
Namens de Stadspartij Den Helder,
P.R.Reenders
Download