We beginnen vol enthousiasme aan het nieuwe

advertisement
Inleiding
Terwijl ik zit te schrijven in het warme zonnetje, blijft het
ijs op de vijver bevroren! Zou er toch nog winter komen?
Voorlopig word ik nog steeds gelukkig van de warmte van de
zon! Verder moeten we maar afwachten.
Op 6 januari 2015, hadden we een geanimeerde Nieuwjaarsbijeenkomst in Sowieso. Fijn dat zoveel leden gekomen
zijn en dat 10 dames nog bleven lunchen.
We beginnen vol enthousiasme aan het nieuwe jaar 2015.
Daarbij kijken we uit naar de Jaarvergadering op 17
februari a.s. om 14.00 uur in de Schuttersheuvel. De
jaarstukken vindt u binnen in deze Nieuwsbrief.
Na de Jaarvergadering hebben we (na de pauze) een lezing
van de heer Gerke Holtrop uit Borger, over BARNSTEEN.
Ook wel de tranen der Goden genoemd. Stel dat u sieraden
met barnsteen heeft, doe ze om of speldt ze op (b.v. een
broche). De heer Holtrop wil ze wel voor u determineren.
Ook is het interessant om verschillende kleuren in barnsteen
te zien.
Ik verheug me weer op een druk bezochte en interessante
bijeenkomst op 17 februari a.s.
Met winterse hartelijke groeten van Bregtje van der SluisZwart.
Overzicht komende activiteiten
Dinsdagmiddag 3 februari en 3 maart
Bridge-drive in de bridge sociëteit van de Conventschool,
Oude Weg. Informatie bij Gertie de Boer (559225) of
Sonja Ozinga (559943).
Dinsdagmorgen 10 februari
Koffiedrinken bij “Onder de Linden” van 10.00 -11.00 uur.
Een gezellig uurtje waar je elkaar wat beter kunt leren
kennen.
Zondagmiddag 15 februari
De eetgroep gaat deze keer naar het Indonesisch
restaurant Klein Java, Wijde Noorderhorne. Dit restaurant
staat 2e op de 50 beste Ind. Restaurants van Nederland.
Dat gaan we natuurlijk testen! Wil je mee geef je dan t/m
vrijdag op bij Annie Steensma (413661) of mailen op
[email protected]. We ontmoeten elkaar daar vanaf 17.30
uur.
Dinsdagmiddag 17 februari Jaarvergadering
In het midden van deze Nieuwsbrief vind je de stukken voor
deze vergadering.
Na de behandeling van de gebruikelijke stukken van de
Jaarvergadering geeft dhr. Gerke Holtrop uit Borger een
lezing over barnsteen: “Tranen der Goden”.
Barnsteen is een fossiele hars van ongeveer 40 tot 50
miljoen jr. oud. Veel facetten komen aan de orde, o.a.
ontstaan, waar vind je het, insluitsels van insecten,
bewerking enz. Ruim aandacht is er voor het gebruik van
barnsteen door de eeuwen heen, het verhaal daarover begint
zo’n 12.000 jaar geleden en eindigt in de historische tijd.
Eigen barnsteensieraden e.d. kun je meenemen om te
showen en te laten determineren.
Breicafé op 24 februari. Elke vierde dinsdag van de maand
van 10.00 tot 11.30 uur. Wat gebeurt er? En wat breit men?
Ieder maakt wat zij leuk vindt, zoals een kussenovertrek,
sjaal, omslagdoek met franje, trui, polswarmers, enz. Het is
zeer divers. Ook voor een kopje koffie kun je even aanwippen en inspiratie opdoen. Plaats: “Sis it mar”, hoek
Kleinzand/Jousterkade. Info bij: Trix Spoelstra (430900)
of Ellie Sikma (433839).
Donderdagmiddag 26 februari. Excursie naar het Karmel
klooster in Drachten.
Het Karmel klooster is ontworpen door Arjan Witteveen in
1935. Het staat nu op de lijst van jonge monumenten. Tot
1993 was het klooster in gebruik bij de Karmelietessen. Het
gebouw ziet er streng uit maar heeft van binnen een
verrassend intieme sfeer. In het Karmel klooster is
momenteel een expositie van Scandinavische weefkunst
Nordic Art van topontwerpers. We krijgen daar een
rondleiding van ong. 2 uur met koffie/thee met daarbij een
nonnenkusje (petitfour) of een kardinaalshoed (taartje met
spijs en rood fruit). Bij opgave vermelden welk lekkers je
wilt hebben. De kosten zijn € 12.00. Dat is ook voor het
onderhoud van het klooster.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf het Flexaterrein.
Opgave voor 21 februari bij Joke Herrewijn (tel. 416396),
maar bij voorkeur op mail: [email protected]. Graag met
vermelding of je wilt rijden, hoeveel er mee kunnen en je
telefoon nummer.
Mededelingen.
Mieke Vogel is gestopt als contactvrouw. Trienke Postma (
417417)volgt haar op. Ook Akke Brinkman is gestopt als
contactvrouw. Wiepie de Vries 418576) heeft haar taak
overgenomen.
De Internationale Vrouwendag op maandag 9 maart wordt
dit jaar in Franeker gehouden.
Zie voor informatie en aanmeldingen de vorige Nieuwsbrief
of de website van: www.vrouwenvannufryslân.nl
Internationale reizen 2015
De provinciale reiscommissie, Commissie Reizen Fryslân,
organiseert in 2015 weer enkele prachtige reizen. Voor
uitgebreide informatie zie de provinciale website en het
Magazine Vrouwen van Nu van december. Hierin staan ook de
prijzen en de wijze van opgave.
De Provinciale Algemene Vergadering 2014 wordt
gehouden op donderdag 23 april 2014.
Plaats nog niet bekend maar noteer deze datum alvast in je
agenda. Nadere informatie volgt.
Theater Sneek: Acties Speciaal voor Vrouwen van Nu
Kortgeleden is er een overleg geweest met Anne-Marie Dros
van Theater Sneek over acties voor onze leden.
Dames die lid zijn van de Vrouwen van Nu kunnen op vertoon
van hun lidmaatschapskaart bij de zondagmiddagmatinees,
voor aanvang van de voorstelling, een gratis kopje koffie of
thee bij het buffet van Theater Sneek ontvangen.
Deze actie geldt alleen voor dames die in het bezit zijn van
een geldige lidmaatschapskaart, dus niet voor hun partners.
Daarnaast hebben wij ook de mogelijkheden voor kortingsacties bij specifieke voorstellingen besproken, bijvoorbeeld:
korting bij de voorstelling “Hartsvrienden” op 21 en 22
februari en/of “Later is Nu” op 1 maart. Hiervoor zijn op dit
moment geen nadere gegevens ontvangen.
Stokrinne
Iedere donderdagmorgen in het Rasterhoff- park van 10.00
– 11.00 uur. Ook voor wandelaars die zonder stokken eens
mee willen lopen. Inlichtingen bij Sonja Ozinga (559943) of
Jetske de Rapper (413003).
Aandacht voor de leden
Leden die ziek zijn, een …jarig huwelijksfeest vieren, of die
op en andere manier een attentie verdienen geef dit dan
door aan de Lief en Leedcommissie: Feikje Luxwolda
(431251) of mail: [email protected] of Hinke Klein, mail:
[email protected]. Zij zorgen dan voor een attentie in de
vorm van een kaart of bloemetje namens de afdeling.
Eén van onze oudste leden mw. N. Op de Hoek-Landman,
woont in Groningen. Ze heeft nog altijd veel belangstelling
voor onze afdeling. Een kaartje zou ze erg waarderen!
Adres: Noorderbinnensingel 2, 9712 XG, Groningen.
Woensdag 13 mei 2015 dagtrip naar het Textiel Festival
in Leiden. Opstapplaatsen:
Bus 1: Drachten, Hotel v d Valk, Zonnedauw, 7.45 uur
en Leeuwarden, Sportcomplex Kalverdijkje 8.15 uur
Bus 2: Heerenveen, Mc Donalds, 8.15 uur
en Lemmer, Mc Donalds, 8.35 uur
Terugkomst tussen 20.15 en 20.45 uur
Info en opgave vóór 5 mei bij Mettje Leijenaar,
[email protected] of 0513 466810
o.v.v. textielfestival, afdeling, naam, telefoonnummer,
lidmaatschapsnummer en opstapplaats. Kosten € 30,00 p.p.
incl. entree, consumpties voor eigen rekening.
Overmaken op rekening NL48 RABO 0373 757263 t.n.v.
CH&TW Fryslân, o.v.v. alle gegevens, zoals bij opgave.
Aktie Grannies to Grannies.
Wij (grootmoeders in Sneek) kunnen de grootmoeders in
Oeganda helpen. Deze grannies zorgen vaak voor hun
kleinkinderen die wees geworden zijn ten gevolge van de
Aids-epidemie. Ze hebben vaak geen inkomen en wonen in
erbarmelijke lemen huisjes die vooral bij regen onbewoonbaar zijn. Worldgranny is een actie begonnen om voor deze
grannies eenvoudige stenen huisjes te bouwen. Deze huisjes
worden door lokale mensen gebouwd. Daarnaast worden ze
ondersteund in de zorg voor de kinderen en worden ze
geholpen zelf een inkomen te genereren. Wij (Sjoukje
Piebenga, Ytsje de Groot en ondergetekende) zijn een actie
begonnen om geld in te zamelen. Dit willen we doen via de
kringloopwinkel Samar in de Nauwe Noorderhorne. Van alles
wat daar door ons wordt ingebracht ontvangen we 50
procent. De andere helft gaat naar de winkel die ook weer
voor een goed doel werkt, nl. voor verstandelijk
gehandicapten. Mijn vraag aan alle vrouwen van de afdeling
Sneek is: kijk eens wat je kunt missen of nooit meer
gebruikt maar voor een ander nog waarde heeft. Wij
verzamelen het op het adres van Sjoukje, Stationsstraat 14
en brengen het dan elke week naar de winkel. Ga zelf eens
kijken in de winkel van Samar en we hopen dat jullie mee
willen doen zodat we vanuit Sneek geld voor een huisje
kunnen bijeen brengen (3000 euro voor een huisje met een
stukje land).
Heb je geen spullen om in te brengen dan kun je
rechtstreeks geld overmaken op: NL42 INGB 0005 423892
t.n.v. World Granny te Amsterdam o.v.m. Grannies to Granies
Sneek. (aftrekbaar voor de belasting). Ellie Sikma.
Tenslotte
Kijk op onze actuele website van Sneek voor
aanvullende informatie en zet hem in je favorieten:






www.vrouwenvannusneek.nl
De Nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door
onze adverteerders!
Een vriendin of buurvrouw nog niet lid? Neem haar eens
mee naar een bijeenkomst. Er zijn voldoende
programmaboekjes om uit te delen. Vraag erna bij één
van de bestuursleden!
Wil je op de hoogte zijn van het landelijke laatste
“Vrouwen van Nu” nieuws, raadpleeg dan de volgende
site: www.vrouwenvannu.nl
De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt in de eerste week
van maart. Berichten hiervoor graag tijdig doorgeven aan
Jetty Gaastra (418427). Email: [email protected]
Download