Vacature Pedagogisch Medewerker BSO Eigen Wijs

advertisement
De Van Veldhuizen Stichting bestaat uit: Kinderopvang Dikkertje Dap (Kinderopvang Plus op vijf
locaties in Rotterdam) en Opvoedwinkel Twinkeltje (opvoedondersteuning). De opvang van
kinderen gebeurt op basis van een zogenaamde ‘plus’. Dit houdt in dat er veelal kinderen worden
opgevangen waarbij speciale zorg moet worden geboden. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen
die opgroeien in een gezin waar het niet zo goed loopt (financiële problemen,
verslavingsproblematiek, relatieproblemen enz.), kinderen waarbij een achterstand bestaat in
ontwikkeling (zowel sociaal als emotioneel als cognitief), kinderen waarbij het vermoeden bestaat
dat er een bepaalde stoornis aanwezig is en/of andere problematiek.
De visie van de stichting is als volgt omschreven:
Als een stabiele en gezonde organisatie zijn we een professionele aanbieder van een totaalaanpak,
die haar expertise uitdraagt naar gelang de behoefte en problematiek van onze doelgroep. Steeds
beter vormen we een spil op het gebied van opvang, begeleiding en ondersteuning waar reguliere
opvang niet mogelijk en behandeling (nog) niet aan de orde zijn. Hierbij werken we intensief
samen met andere partijen binnen de keten van het jeugdbeleid. Door het proactief oppakken van
kansen en mogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe producten die innovatief en preventief
gericht zijn, zijn we een serieuze partner binnen het werkveld van jeugd en gezin.
‘Opvoeden hoef je niet alléén te doen’
Onze missie:
De Van Veldhuizen Stichting wil dat kinderen, binnen gezinnen waarbij de draagkracht en draaglast
niet in balans zijn, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we als expertisecentrum via een
totaalaanpak met producten als gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning en hoogwaardige
kinderopvang.
Voor Dikkertje Dap zijn wij, voor het schooljaar 2016-2017, op zoek naar
stagiair(e)s
Minimaal 24 uur per week
Profiel
Wij zijn op zoek naar een aantal stagiaires (m/v) die, bij voorkeur, de opleiding SPH of Pedagogiek
(Social Work)
volgt
De stagiair(e) moet het als een uitdaging zien te werken in een verticale plusgroep.
Er wordt gewerkt met een methodiek waarin de volgende elementen centraal staan:
VVE/opbrengstgericht werken, Emmi Pikler en Freinet. Deze principes komen tot uiting in de
dagelijkse verzorging van het kind en in de voorbereide omgeving.
Je hebt een signalerende rol en bent in staat goed te communiceren en te overleggen met ouders,
je collega’s, de gezinsadviseur en de pedagogisch adviseur.
Je bent een flexibele, zelfstandige, open, betrokken en gedreven persoon die, samen met ons, een
bijdrage wil leveren aan de brede ontwikkeling en opvoeding van de kinderen op de plusopvang.
Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze functie, laat dit weten aan Hayat Akoudad, stagecoördinator
plusopvang. Je kunt een sollicitatiebrief met CV mailen naar: [email protected]
tav Hayat en ovv ‘sollicitatie stage’.
Voor meer informatie is zij van woensdag t/m vrijdag te bereiken op telefoonnummer 0107370010.
Download