Grenzen Stellen

advertisement
Grenzen Stellen
1. kijken naar je eigen beeld van onthaalwerking1:
- hoe persoonlijk ga ik om met deelnemers?
- is jullie groep een vriendengroep?
- geef ik mensen zo maar mijn persoonlijk gsm-nummer of e-mailadres?
- ben ik verplicht om ook tijdens activiteiten constant bij nieuwe mensen te
blijven
2. duidelijke afspraken maken in je groep
- onthaalwerking:
- duur van het gesprek: een onthaalgesprek kan nooit langer dan anderhalf
uur duren
- hoeveel onthaalgesprekken: normaal gezien maar 1, zo min mogelijk
uitzonderingen maken
- ga je mee naar CAW of naar dancing?
- 3-maandenregel, …
- activiteiten:
- op elke activiteit één of meerdere mensen verantwoordelijk voor opvang van
de nieuwe mensen: zorg voor afwisseling
- duidelijk zichtbaar zijn van de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn.
3. doorverwijzen:
- de werking wordt gedragen door vrijwilligers, die zijn niet of maar weinig
opgeleid om mensen met problemen op te vangen. Probeer zo snel mogelijk
door te verwijzen naar een CAW of JAC in de buurt. Dit kan misschien een
beetje kwetsend of afwijzend overkomen, maar dit is de beste en meest
eerlijke oplossing!
- zorg dat je een actuele soicale kaart hebt! (www.desocialekaart.be )
4. structuur van de onthaalwerking:
- zorg voor intervisie-momenten waarop medewerkers kunnen ventileren
- onthaalverantwoordelijke kan eerste opvang zijn
- supervisie: iemand van buiten de groep , die op geregelde tijdstippen komt
om te praten en te luisteren.
5. eerlijkheid:
- als er situaties zijn waar je jezelf niet goed bij voelt, wees dan eerlijk
tegenover de onthaalde of deelnemer
6. communicatie:
- zet een paar belangrijke praktische regels op een rijtje en zorg dat de
deelnemers die kennen!
vb:
- de groep zorgt niet voor het vervoer naar de activiteit
- medewerkers zijn buiten de uren van de activiteiten niet
verantwoordelijk voor de deelnemers
-…
1
Onthaalwerking wordt hier ruim gezien, is ook het omgaan met deelnemers aan een activiteit
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards