scholengroep onze-lieve-vrouw

advertisement
SCHOLENGROEP ONZE-LIEVE-VROUW
Campus SINT-ALOYSIUS
Kasteelstraat 53 – 3800 ZEPPEREN
Tel. 011 68 24 63 – Fax 011 69 58 83
www.solv.be – [email protected]
Relationele en Seksuele Vorming (RSV)
Beste ouder(s),
Beste leerlingen,
Onze school vindt Relationele en Seksuele Vorming voor jongeren heel belangrijk.
Wij opteren ervoor om deze vorming 1 keer expliciet te laten plaatsvinden tijdens hun
middelbare schoolcarrière hier in SOLV en dit gedurende twee lestijden in de loop van het 3de
jaar. Op die manier houden we rekening met het groeiproces dat de jongeren doormaken op
het vlak van relatie en seksualiteit.
De vorming vindt plaats op school (Zie bijgevoegd schema in bijlage.).
De sessies worden gegeven door vormingswerkers van het CAW (Centrum voor Algemeen
Welzijn – Vormingscel JAC = Jongeren AdviesCentrum) Limburg.
In de eerste plaats willen we met onze vormingen preventief werken.
We streven ernaar om te komen tot een zo groot mogelijke interactie met de jongeren. We
geven de essentiële en juiste informatie aangepast aan hun leeftijd. We doen dat in een open
sfeer waarin alle vragen en opmerkingen welkom zijn. Dit geeft ons de mogelijkheid om meer
tijd te besteden aan weerbaarheid en het vormen van een eigen menig. Via speelse en
doordachte methodieken proberen we de jongeren aan te zetten tot nadenken over hun eigen
houding, gedrag en opvattingen t.o.v. Relatievorming en Seksualiteit.
Naast het preventief karakter heeft de vorming ook tot doel het JAC en het CAW bekend te
maken en de drempel te verlagen. De jongeren werken immers twee lesuren samen met een
JAC-medewerker, ze krijgen te horen wat een JAC is en hoe men er werkt.
Het uitgangspunt is dat er geen leerkracht aanwezig is tijdens de vormingssessies om de privacy
van de jongeren te waarborgen. We werken met groepen van max. 15 leerlingen.
Tot slot vangen we tijdens de vormingsessies signalen op uit de leefwereld van de jongeren, die
we op onze beurt doorgeven aan het beleid.
Op deze manier willen we ons profileren als een school die zorg en de totale vorming hoog in
het vaandel draagt.
Namens de leerkrachten
Marleen Van Dijck
Directeur
Download