Hand-out ouders - In gesprek over sex

advertisement
Samen in gesprek – voor ouders
Bijbelstudie
Lees onderstaand gedeelte met je partner of andere ouders. Omdat het een
kwetsbaar onderwerp is, kan het goed zijn om het als moeder met andere
moeders te lezen en als vader met andere vaders
1 Kor. 7: 1-6
‘Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt.
U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft.
Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en
iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat haar
toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de
zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet
zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de
gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige
tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan
uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg u dit niet om
u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen.’
(Wanneer je de tijd hebt, is het goed om heel 1 Kor. 7 te lezen.)
Vragen bij het bijbelgedeelte
- Wat vind je van dit gedeelte?
- Wat zegt dit gedeelte over de plek van seksualiteit binnen het
huwelijk?
- Hoe zit het op dit moment met de ‘zeggenschap’ over je lichaam en de
‘gemeenschap’ binnen je eigen huwelijk?
Verder in gesprek
Heb je vroeger zelf met je ouders gepraat over seksualiteit? Hoe heb je dit
ervaren?
Kun je met je partner praten over je eigen seksualiteit en jullie seksuele
relatie? Wat vind je daarin moeilijk?
Heeft je eigen seksuele opvoeding en seksuele leven invloed op hoe je met je
kinderen over seksualiteit praat?
postadres Postbus 499, 8000 AL Zwolle bezoekadres Burg. Vos de Waelstraat 2, 8011 AT Zwolle
telefoon (038) 427 04 00 mail [email protected] website www.centrum-g.nl
Download