Brief ouders seksuele vorming maart 2013

advertisement
Vrijdag 22 maart 2013
Beste ouders van groep 8,
Scholen zijn tegenwoordig verplicht om voorlichting seksuele vorming en
homoseksualiteit te geven aan kinderen.
Binnenkort start groep 8 met de natuurlessen ‘Seksuele vorming’ aan de
hand van het SchoolTV-project ‘Liefdesplein’. Dit project is gericht op de
relationele en seksuele vorming van leerlingen in groep 7/8 van de
basisschool.
Waarom relationele en seksuele vorming?
Seksualiteit speelt al van jongs af aan een rol in ieders leven. Voor
kinderen is de beleving van seksualiteit anders dan voor volwassenen.
Volwassenen koppelen seksualiteit vaak aan lust en opwinding. Terwijl
rationele en seksuele vorming bij kinderen meer te maken heeft met het
ontdekken van het eigen lichaam, verliefdheid, relaties, weerbaarheid en
veranderingen in de pubertijd.
Ook de sociale, emotionele en relationele aspecten van seksualiteit zijn
hierbij van invloed. Daarbij krijgen kinderen veel informatie van internet
en televisie. Hier worden ze al vroeg geconfronteerd met seksueel getinte
beelden zoals bij soaps en videoclips. Deze beelden geven vaak een
eenzijdig beeld van seksueel gedrag, liefde, relaties en manvouwverhoudingen.
‘Liefdesplein’ biedt dankzij de combinatie van een tv-programma en
werkbladen de gelegenheid om deze onderwerpen met leerlingen te
bespreken. Daarnaast stimuleert het leerlingen in het ontwikkelen van een
eigen mening op het gebied van relaties en seksualiteit. Tijdens de laatste
jaren van de basisschoolperiode is er sprake van grote lichamelijke en
emotionele veranderingen van leerlingen, waardoor juist in deze periode
aandacht voor het onderwerp van belang is.
Door te kijken, te denken en opdrachten te maken, worden de leerlingen
op jonge leeftijd ondersteund tijdens hun relationele en seksuele vorming.
Aan de hand van 4 lessen bespreken we de volgende onderwerpen:
Les 1: Ik verander!
Het doel van deze les en de opdrachten is om de leerlingen te informeren
over de lichamelijke en emotionele veranderingen in de puberteit en om
bij te dragen aan een positief zelfbeeld en lichaamsbeeld.
Les 2: Vlinders in mijn buik!
De opdrachten zijn voornamelijk gericht op de positieve ontwikkeling van
vriendschappen en relaties. De leerling krijgt daarbij meer informatie over
verliefd zijn en verkering. Ook wordt de leerling gestimuleerd een eigen
mening te vormen over verliefdheid en wordt homoseksualiteit besproken.
Het onderwerp groepsdruk komt ook aan de orde. De leerling wordt
gestimuleerd om oplossingen te bedenken voor situaties waarin je iets
eigenlijk niet wilt doen, maar de groep wel van je vraagt dit te doen.
Les 3: Waar kom ik vandaan?
De leerling vergroot zijn kennis over de voortplanting, seksuele
gezondheid, voorbehoedsmiddelen, (on)veilige geslachtsgemeenschap,
soa/hiv en zwangerschap. Daarbij denkt de leerling na over de waarden
en normen die de leerling hecht aan de eerste keer zoenen of vrijen.
Les 4: Wat wil ik?
De opdrachten zijn erop gericht om inzicht te krijgen in de rol van internet
bij het vormen en onderhouden van vriendschappen en relaties, en de
risico’s ervan. De leerlingen worden zich bewust van de inhoud van hun
profielpagina’s en leren hoe ze vervelende ervaringen kunnen voorkomen.
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben over deze onderwerpen.
Als u hier nog vragen over heeft, kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Gerola Inkenhaag
Download