belangrijke punten/linken genderstudies en seksuele

advertisement
BELANGRIJKE PUNTEN/LINKEN GENDERSTUDIES
EN SEKSUELE STOORNISSEN
Cultureel bepaalde norm-ale man-vrouw verhouding  conventie
1
1
Man-vrouw verschillen hebben meer te maken met cultuur en vooringenomenheid, dan met
biologie
66
127
Interafhankelijkheid mannen en vrouwen m.b.t. reproductief succes
73
Verandering in verhouding man-vrouw: sociaal nomadisch matriarchaat  sedentair
patriarchaal potentaat
80
150
Grote themata in de kliniek (seks – dood – macht/agressie)
1/9
1 / 17
= evolutionair gezien ook belangrijke themata!
 Bv. dood: natuurlijke selectie, coöperatie voor veiligheid/voedsel, …
 Bv. seks: seksuele selectie: vaderschap, …
 Bv. macht/agressie: sedentair patriarchaal potentaat, …
72-73
135-136
Elke cultuur heeft een uitgewerkt systeem van regelgeving rond genot (verhouding t.o.v. het
eigen lichaam)  natuurlijke of spontane man-vrouwverhouding of seksualiteit
 seksualiteit = geleerd!
11
21
Bio-psycho-sociale model: onze geschiedenis tekent ons
11
22
59 / 83
115/152
Toegankelijkheid contraceptiva (seksualiteit ~ ongewenste zwangerschap + dood)
12
23
Recente invloed van voorbehoedsmiddelen op seksuele selectie
73
136
Belangrijke evolutie in seksuologie: studie van seksuele afwijkingen  normale seksualiteit
14
27
Seksualiteit = verhouding tgo. het lichaam en genot
15
29
16-17
47
30-31
89
Overgang DSM-IV  DSM-5: genderidentiteitsstoornissen vs genderdysforie
58
109
Mensen/maatschappij hebben een belangrijke impact op de (doeltreffendheid van de)
behandeling !
19
38
Men gebruikt biologische studies om een aantal morele zaken te gaan gronden  risico !
25
51
Minstens 2000 jaar ‘parallelle gemeenschappen’ met intens cultureel contact en weinig
genetische uitwisseling  geweldloze samenlevingen, geen prehistorische oorlogsvoering
63
123
Argumenten zowel
(trans)seksualiteit
29
55
58
103
59 / 64
115
Gen-cultuur coëvolutie
De manier waarop we een probleem definiëren, bepaalt de oplossing !!
 Religieus/moreel/pedagogisch discours
 Medisch discours
 Juridisch/moreel discours
voor
~ Gen-cultuur coëvolutie?
biologische
als
culturele/psychosociale
ondergrond
van
De oorspronkelijke liefdesverhouding is een machtsverhouding: combinatie van het
biologische en de cultuur (incestverbod en exogamieverbod)
38
74
Incestverbod = exogamieverbod (= het gebod om de partner te zoeken buiten de bloedband)
in families
70 / 74
82
133/138
Het schuldgevoel van de man situeert zich tegenover de moeder (op het vlak van een
overtreding van de wet, via de vader) en dat van de vrouw situeert zich tegenover de
kinderen
40
77
Bloed stroomt matrilineair, bezit erft patrilineair: vrouwen kijken in eerste instantie naar het
welzijn van hun bloedband, mannen zijn meer om de clanconstellaties begaan
70
133
Identiteit = een constructie  de omgeving bepaalt wie we zijn  gelijken veel meer op
elkaar dan we denken + identiteit = voortdurend in beweging
4-5
41
4
79
Ecologische beperkingstheorie: verklaart ontstaan van families (~ verhoudingen)
Dynamiek van de familie (structuur en gedrag) is een functie van de veranderingen in de
omgeving
Coöperatie en altruïsme: voorwaarden: herkenning + terugzien  belang omgeving
69
71
131
134
77
143
In de tijd van Freud waren mentale stoornissen eigenlijk morele stoornissen (te maken met
verbodsinstantie)
42
81
78-79
82
145
151
Huidige identiteit = homo economicus (cf. ‘rank and yank’, meritocratie)  neoliberaal
mensbeeld  Identiteit is een constructie bovenop een evolutionaire onderbouw, met de
omgeving als bepalende factor voor welke kant er dominant naar buiten treedt
6 / 45
10 / 85
7
11
~ Win-blijf, verlies-wissel strategie (baten > kosten)
77-78
144
7
13
72-73
77-80
136
143-147
Reputatie minder belangrijk geworden
Een meritocratisch systeem gaat heel snel bep. persoonlijkheidskenmerken privilegiëren en
andere afstraffen, waarmee het bestel zichzelf in stand houdt  individualisme, tijdelijke
coalities
~ natuurlijke / seksuele selectie ?
~ altruïsme ?
Download