RELATIONELE EN SEKSUELE ONTWIKKELING

advertisement
RELATIONELE EN SEKSUELE ONTWIKKELING
Op welke manieren leren kinderen met EMB over relaties en seksualiteit en hoe kan
je hen hierin ondersteunen? Deze denkdag biedt een theoretisch kader dat zal
getoetst worden aan de praktijk van de deelnemers.
Voor wie?
Personeel scholen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, welzijnsvoorzieningen, ouders,
familieleden…
Waar?
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Wat en wanneer?
Wat? Kinderen met EMB leren vooral op een informele manier over relaties en
seksualiteit, via de manier waarop ze benaderd worden in de dagelijkse omgang.
Het is belangrijk op een doordachte manier om te gaan met de
verzorgingsmomenten, vormen van lichamelijk contact en privacy.
Omdat deze doelgroep functioneert op een laag cognitief ontwikkelingsniveau is
het van belang een goed inzicht te hebben in de vroege fasen van de seksuele
ontwikkeling. Maar ook de kalenderleeftijd van het kind is van belang en omwille
van de leeftijd zijn een aantal gedragingen mogelijk niet acceptabel. Hoe
combineer je die gegevens om tot een verantwoorde aanpak te komen? Welke
aanpak werkt en wat werkt niet?
Deze dag koppelt inzichten uit de wetenschappelijke literatuur aan de ervaringen
van de deelnemers.
Sprekers: Karen De Wilde (SENSOA-VVKBuO) en Anneleen Penne (Multiplus)
Wanneer? 17 maart 2016, 9u30-16u:
9u-9u30: onthaal
VOORMIDDAG (9u30-12u30)
 visie op relaties en seksualiteit
 seksuele ontwikkeling
NAMIDDAG (13u15-16u)
aanpak/omgang: RSV bij kinderen en jongeren met EMB
privacy en respect


Kostprijs en inschrijven?
Kostprijs 75 Euro

Scholen Katholiek Onderwijs Vlaanderen: gelieve te surfen naar
http://www.nascholing.be/2015-2016/index.aspx?type=5&modID=8540 voor
meer informatie en inschrijving

Scholen van andere netten, welzijnsvoorzieningen e.a.: inschrijven door een
mailtje te sturen naar [email protected], met volgende informatie:
-naam
-functie
-school/voorziening
-BTW-nummer voorziening (indien van toepassing)
-facturatie-adres
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards