2/7 - KU Leuven

advertisement
2
Is menselijke seksualiteit
één-voudig?
De Nederlandse seksuoloog Van Emde-Boas wees erop dat seksualiteit als het ware - zoals een
tafel-, op vier poten rust. Seks is inderdaad vooreerst plezier, lustbeleving die sterk met het voelen
verbonden is. Die tact heeft evenwel nood aan contact. Het is juist in een duurzame relatie van
geven en nemen en leren omgaan met verschillen, dat seksualiteit haar
juiste plaats in het menselijke bestaan krijgt. Seksualiteit is niet meer
zoals vroeger exclusief met procreatie verbonden, maar toch blijft bij
velen het verlangen naar kinderen bestaan. Tegelijk kan de hedendaagse
mens zich niet onttrekken aan de keuze van het kinderaantal en de
planning ervan. Onze maatschappij heeft er flink wat geld voor over om
mensen juist aan te moedigen om kinderen te krijgen. Denk maar aan
haar tussenkomst via de ziekteverzekering voor iedere in-vitrofertilisatie.
Als vierde dimensie is er de maatschappelijke inkadering van wie een
koppel vormt. Kijk maar naar de actuele discussie over de erkenning van
homoseksuele koppels en hun rechtop kinderen.
Alhoewel de seksuele functies op fysiologisch niveau bij beide seksen
vergelijkbaar zijn, blijft er nog een kloof bestaan tussen mannelijke en
vrouwelijke seksualiteitsbeleving. Veel vrouwen zeggen dat ze niet
zoveel bevrediging ervaren in geslachtsgemeenschap. Dit komt omdat zij
eerder de klemtoon op intimiteit en nabijheid leggen. Vrouwen verbinden
seksuele activiteiten meer met romantische intimiteit, met gevoelens van
nabijheid, veiligheid en emotionele warmte. De grotere tastgevoeligheid
van de vrouw maakt haar bovendien erotisch ontvankelijker voor
aanrakingen en prikkels over het hele huidoppervlak. Wie deze
belangrijke bron van sensualiteit negeert, ziet dan ook een cruciaal
element in de seksualiteitsbeleving van de vrouw over het hoofd. Zo
worden haar kansen op intense bevrediging aanzienlijk kleiner.
Seksueel, zelfs genitaal contact is belangrijker voor mannen dan voor
vrouwen. Wanneer bijgevolg de seksuele opwinding van de man steeds de leidraad is voor het
verloop van seksueel contact, is het niet verwonderlijk dat vrouwen zich minder bevredigd voelen
bij 'seksuele intimiteiten'.
Bron: Chris Dutry. Menselijke seksualiteit is fundamenteel gericht op relatievorming (1). Spreken met je partner is
enorm belangrijk. - De Bond. 18 augustus 2000, blz. 6.
Download