Veel gestelde vragen en antwoorden over de

advertisement
Vragen en antwoorden over de huurverhoging 2017
Antwoorden op de meest gestelde vragen over de jaarlijkse huuraanpassing
1. Wanneer is de jaarlijkse huuraanpassing bekend?
De jaarlijkse huurverhoging wordt eind april bekend. U ontvangt een brief over de jaarlijkse
huurverhoging vóór 1 mei 2017
2. Waarom wordt de huur aangepast?
Elk jaar bepalen wij of per 1 juli de huren worden aangepast. Dat doen we volgens wettelijke
regels. Dat is minimaal de inflatie van dit jaar.
3. Met hoeveel wordt de huur verhoogd
Wij willen huren betaalbaar houden voor iedereen die dat nodig heeft. Wij zijn daarom blij dat
we de huurverhoging dit jaar hebben beperkt tot maximaal 0,3%. Dit is lager dan wettelijk
toegestaan.
4. Wie stelt de huurverhoging vast?
Vivare volgt het huurbeleid van de overheid. Kijkt u hiervoor ook eens op de website van de
overheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning
5. Ik heb de jaarlijkse huurverhogingsbrief niet ontvangen. Kan ik een kopie ontvangen?
Dat is vervelend. De brieven zijn op tijd verstuurd. Wij kunnen u een duplicaat toesturen. U kunt
het best telefonisch contact opnemen. Telefoonnummer: 088 054 11 11 (op werkdagen tussen
8.30 en 16.30 uur).
6. Moet ik mijn huurverhoging ook betalen als er nog onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd moeten worden?
Bezwaar maken tegen een huurverhoging vanwege ernstige onderhoudsgebreken kan niet.
Daarvoor bestaat een andere procedure. Met klachten over het onderhoud van de woning, kunt
u het hele jaar bij ons en de Huurcommissie terecht.
HUURVERHOGING 2017
Hoe heeft Vivare de huurverhoging dit jaar bepaald?
Vivare kiest er dit jaar voor de huurverhoging voor iedereen te beperken tot maximaal 0,3%.
Alle huurders krijgen dus dit jaar minder huurverhoging dan wettelijk toegestaan. Wij vinden het
namelijk belangrijk om huren betaalbaar te houden voor de mensen die dat nodig hebben.
Daarbij stemmen we de prijs zo veel mogelijk af op de kwaliteit van onze woningen.
Gaat Vivare niet inkomensafhankelijk verhogen?
Klopt, Vivare gaat dit jaar niet inkomensafhankelijk verhogen (dit is overigens net als vorig jaar).
Heeft u mijn gegevens opgevraagd bij de belastingdienst?
Nee, Vivare heeft dit jaar geen inkomensgegevens bij de Belastingdienst opgevraagd. Dat hoeft
ook niet want dit jaar vraagt Vivare geen inkomensafhankelijke huurverhoging.
Ik kan door de verhoging de huur niet meer opbrengen. En nu?
De jaarlijkse huurverhoging geldt voor al onze huurders. Daarbij kunnen wij niet op individuele
basis een onderscheid maken. Heeft u financiële problemen, trek dan op tijd aan de bel. Neem
altijd direct contact op met onze medewerkers. Zij ondersteunen u bij het nemen van de juiste
beslissingen. Zijn uw schulden erg groot? Vivare kan u vertellen welke organisaties er zijn om u
te helpen. U kunt contact met ons opnemen door te bellen met telefoonnummer: 088 054 11 11
(op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur).
Heb ik nog wel recht op huurtoeslag?
Ja, u behoudt in principe uw recht op huurtoeslag als u in een sociale huurwoning woont (huur
tot € 710,68). Als de huurprijs aan het begin van de huurovereenkomst niet boven de
huurtoeslaggrens van dat moment uitkomt, blijft de woning een sociale woning. De
belastingdienst gebruikt de nieuwe huurprijzen om de huurtoeslag vanaf 1-7-2017 te
berekenen.
HUURVERLAGING
Ik heb huurverlaging, betekent dit dat ik altijd al te veel heb betaald?
Nee, afgelopen jaar hebben we alle huurprijzen opnieuw beoordeeld. De prijzen zoals die
worden, passen beter bij ons beleid van nu en zijn redelijk.
Waarom krijg ik dan nu huurverlaging en niet vorig jaar?
Ons beleid is in 2017 aangepast. De vorige prijzen pasten in ons beleid van vorig jaar.
Kan ik dan nu ook huurtoeslag aanvragen?
Uw woning valt nu binnen de grens voor het aanvragen van huurtoeslag. Maar ook de hoogte
van het gezinsinkomen speelt een rol. Als dat niet te hoog is kunt u in aanmerking komen voor
huurtoeslag. Meer informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst
MIJN BUURMAN HEEFT EEN LAGERE HUURVERHOGING. HOE KAN DAT?
Ook al woont u in precies dezelfde woning als uw buurman, dan nog kan de huurprijs
verschillen. En daardoor kan ook de huurverhoging verschillen. Het kan zijn dat u of uw
buurman een lagere huurverhoging krijgt omdat u of uw buurman anders meer zou betalen dan
volgens ons een gepaste prijs is.
Hoe kan het dat de huurprijs verschilt per woning? Dat kan meerdere redenen hebben:

De huren zijn nu gemiddeld hoger dan vroeger. Als uw buren er al langer wonen, zijn zij
met een lagere huur begonnen. Als u nu een woning gaat huren, betaalt u de huurprijs
van dit moment.

Er kan een verschil in de kwaliteit van de woning zijn. Zo heeft de ene woning misschien
een cv-ketel en betere isolatie dan de andere woning.

Iedereen krijgt jaarlijks een huurverhoging. Maar door een verschil in inkomen kan de
ene buur een hogere huurverhoging hebben gekregen in het verleden dan de andere
buur (inkomensafhankelijke huurverhoging).

Door het nieuwe huurbeleid kan de waarde van de taxatie van de woning lager of juist
hoger liggen dan de huidige huurprijs. Pas als een huurder verhuist, passen we de
huurprijs daarop aan.

We verhogen met maximaal 0,3%. Als hierdoor de huurprijs hoger zou uitkomen dan wij
een redelijk vinden wordt er verhoogd tot de huurprijs die wij maximaal voor de woning
willen vragen. Daardoor kan er een verschil in percentage ontstaan.
7. Stijgen mijn bijkomende kosten ook bij de huurverhoging?
Behalve de netto huur betaalt u soms ook bijkomende kosten, zoals servicekosten en kosten
voor het glasfonds. Deze kosten stijgen niet automatisch mee. Zijn de kosten gestegen dan
wordt uw voorschot verhoogd. Dit doen we na de afrekening van het voorgaande jaar.
BEZWAAR
Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken bij Vivare voor 1 juli
2017.
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
 De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging (dit jaar maximaal 1,8%
tot 4,3%). Dat is dus voor geen enkele woning van Vivare dit jaar van toepassing.
 De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijsgrens volgens het
puntensysteem te liggen.
 In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum
of huurprijs.
 Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
 U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en
de gebreken zijn nog niet verholpen.
Wanneer kan ik geen bezwaar maken?
U kunt altijd bezwaar maken, maar in de volgende situaties zal de Huurcommissie u niet
in het gelijk stellen:
 Uw huurverhoging vanaf 1 juli is minder dan 1,8%.
 De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt
u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen.
 U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrijesectorwoningen gelden andere regels voor
huurverhoging.
Hoe kan ik bezwaar maken?
1. Voor 1 juli 2017 kunt u schriftelijk bezwaar maken bij Vivare. Dat kunt u doen
door dit formulier in te vullen:
www.huurcommissie.nl/fileadmin/afbeeldingen/Downloads/Modelbrieven/Jaarlijkse_huurverho
ging_-_bezwaarschrift_huurders_2016.pdf
Als Vivare de huurverhoging in stand houdt, dan moet Vivare de Huurcommissie vragen het
huurverhogingsvoorstel te beoordelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend,
maar partijen kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.
De kosten van het indienen van een bezwaar bij de Huurcommissie bedragen € 25,-. Als u
in het gelijk wordt gesteld, hoeft u dit bedrag niet te betalen.
2.
U betaalt de huurverhoging niet. Vivare stuurt u binnen zes weken na de
voorgestelde datum een aangetekende brief om alsnog in te stemmen met de
huurverhoging. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan kunt u de Huurcommissie
inschakelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen tegen
de uitspraak in beroep gaan bij de rechter. De kosten van het indienen van een bezwaar bij
de Huurcommissie bedragen € 25,-. Als u in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u dit bedrag
retour.
Welk huurbedrag moet ik betalen als ik bezwaar heb ingediend?
Het is verstandig om tijdens de bezwaarperiode de huurverhoging wel te betalen. Dit omdat uit
ervaring blijkt dat de meeste bezwaarschriften niet gegrond zijn. Voor u is het uiteraard ook
prettiger om geld terug te krijgen als het bezwaarschrift wel gegrond is.
Wilt u dit niet, dan staat u wettelijk in uw recht om de oude huurprijs te blijven betalen. Vivare
kan u niet verplichten de nieuwe huurprijs te betalen.
8. Ik woon in een vrije sector woning, hoe kan ik bezwaar maken tegen de
huurverhoging?
U kunt alleen via de rechter bezwaar maken tegen deze huurverhoging. Met vragen hierover
kunt u o.a. terecht bij het Juridisch Loket via 0900 - 8020 of kijk op www.juridischloket.nl.
Handige sites voor meer informatie:
www.vivare.nl/bezwaar
Hier kunt u het bezwaarformulier downloaden
www.huurcommissie.nl
onder het kopje ‘downloads’ staat o.a.
- formulier om puntenaantal te checken
- huurprijscheck
www.toeslagen.nl
aanvragen of wijzigen van huurtoeslag
proefberekening maken
www.rijksoverheid.nl
alles over de richtlijnen van de huurverhoging
Download