Revalidatie bij Parkinson hoe,waar,wanneer?

advertisement
Revalidatie bij Parkinson
hoe, waar, wanneer?
Dafrann Krijnen-Fonteijn
Revalidatiearts
Reade, lokatie ziekenhuis Amstelland
Het komende half uur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parkinson binnen revalidatiegeneeskunde
Revalidatiemogelijkheden
Fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie
Maatschappelijk werk
Psycholoog
Arbeid
Interview
Apotheker
Oogarts
Uroloog
Neurochirurg
Geriater
Diëtist
Ergotherapeut
Psychiater
Huisarts
(Neuro)psycholoog
Patient
Logopedist
& partner
Neuroloog &
PVK
Verpleeghuisarts
Revalidatiearts
Fysiotherapeut
Supraregionaal
Parkinson Expertise
Centrum
Seksuoloog
Maatschappelijk
werk
Parkinson
Vereniging
Thuiszorg
Revalidatie in Amstelland
• Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie
• Neuro, ortho, reuma, amputatie, diabetische voet,
chronische pijn, Parkinson
• 2 revalidatieartsen
• 5 FT
3 ET
2 logo
2 MW
2 psych
• Aangesloten bij Parkinsonnet
Parkinson binnen Revalidatiegeneeskunde
• Onderzoek; 09-04-14 onderzoek meerwaarde ergotherapie
• Richtlijn voor behandeling
Wat is Revalidatiegeneeskunde?
Gebieden
•
•
•
•
•
Communicatie
Bewegen en verplaatsen
Persoonlijke verzorging
Dagbesteding
Cognitie, emotie, gedrag
Niet meer opzien tegen
het afrekenen in een
winkel
‘s middags met bezoek
mee kunnen gaan naar
restaurant (vermoeidheid)
Mijn handtekening
kunnen zetten
Overzicht hebben in
administratie/dingen die
moeten gebeuren
Kunnen eten en drinken
zonder teveel te knoeien
(houding, tremor)
Op veiliger manier naar
toilet kunnen gaan (draaien
kleine ruimte)
Voor wie?
• Nieuwe Parkinsonpatiënten: screening,kennismaking
• Parkinsonpatiënten met beperkingen en hulpvragen
Intake bij de revalidatiearts
• Hulpvraag gericht, patiënt centraal
• Niveau van funktioneren;
verschillende gebieden
• Lichamelijk onderzoek
• Behandelplan
• Nazorg
Revalidatiemogelijkheden
Doel: zelfstandig veilig funktioneren
• 1x pj policontrole revalidatiearts
• Monodisciplinaire hulpvraag 1e lijn Parkinsonnet
• Parkinsongroepsprogramma
• Kortdurend multidisciplinair individueel behandeltraject
Parkinsongroepsprogramma
6 weken, 2 x p/w
•
•
•
•
Lotgenoten
Informatie
Handfunktie/schrijven
Bewegingsstrategien,
transfers
• Cognitie (denken, emoties)
• Lopen, balans, valpreventie
•
•
•
•
•
•
•
Ik module
Communicatie
Voeding
Slikken
Belasting/belastbaarheis
Ontspanning en vrije tijd
Parkinson VP
Fysiotherapie
•
•
•
•
•
•
•
•
Houding, beweging
Zo zelfstandig mogelijk veilig verplaatsen
Oefeningen, krachttraining
Lopen mbv cues
Cognitieve bewegingsstrategiëen bij transfers
Balansverbetering (valpreventie)
Reiken, grijpen
Verbetering inzetten van bewegingen
Ergotherapie
•
•
•
•
•
•
•
•
Vermindering praktische problemen ADL,HDL
Stimuleren zelfmanagement
Optimaliseren dagstruktuur en dagbesteding
Specifieke strategiëen uitvoering activiteiten
Aanpassen omgeving
Voorzieningen/hulpmiddelen
Advies/begeleiding partner
Huisbezoek
Ergotherapie
WONEN
VRIJE TIJD
Focus op mogelijkheden en
oplossingen in dagelijks
HANDELEN
WERKEN
Logopedie
•
•
•
•
•
Moeite met spreken, stemvolume
Evt hulpmiddelen
Slikstoornissen
Voedingsproblemendietiste
Gebrekkige speekselbeheersing
Logopedie
Moeite met
verstaanbaar
spreken:
± 70%
Moeite met
slikken:
± 40%
Moeite met
speekselbeheersing
± 30%
Maatschappelijk werk
•
•
•
•
Psychosociale inventarisatie draagkracht en –last
Voorlichting hulp
Verwerking en acceptatie
Patiënt en naasten
Psychologie
•
•
•
•
•
Complexe psychosociale problematiek
Persoonlijkheids problemen
Onderzoek naar het denken
Geheugen, trager, handelen, stemming
Exclusie: dementie
Arbeid
•
•
•
•
•
Langer te laten werken met passende arbeid
Inzichtgeven in mogelijkheden gezien de beperkingen
ET, MW
Evt arbeidsrevalidatie
Contakt werkgever/bedrijfsarts
Meerwaarde multidisciplinaire Parkinson zorg
•
•
•
•
•
•
•
Korte lijnen verschillende disciplines
Alles onder een dak
Team met ervaring complexe hulpvragen
Naasten
Psychosociale begeleiding patient en naasten
Revalidatiearts betrokken
Parkinson VP, dietist
Interview revalidant
Take home message
• Samenwerking in de regio!
• Beperkingen op meerdere gebieden  revalidatiearts!
poli revalidatie
Reade lokatie ZH Amstelland
tel: 020-7557144
fax: 020-7557393
Download