Bacteriën in je darmen en Parkinson(samenvatting)

advertisement
Bacteriën in je darmen en Parkinson (samenvatting)
foto vervangen door een vrije
Het menselijke spijsverteringskanaal bevat tot duizend verschillende soorten bacteriën, die u helpen
voedsel verteren, vitamines maken en je immuunsysteem behouden. De hoeveelheid bacteriën
wordt beïnvloed door de voeding, leeftijd en andere variabelen, en zijn dus uniek voor elk individu.
Filip Scheperjans, MD, PhD,
onderzocht samen met
collega’s van de University
of Helsinki, Finland de
darminhoud van 72 mensen
met Parkinson en 72
mensen zonder Parkinson.
Uit het onderzoek,
gefinancierd door MJFF en
onlangs gepubliceerd in
Movement Disorders, bleek
dat mensen met Parkinson
van een bepaalde bacterie
lagere niveaus hadden en
dat de concentraties van
andere bacteries varieerde
tussen de diverse
subgroepen van mensen
met Parkinson met
verschillende motorische
symptomen.
.
Volledig Engelstalig artikel , zie
De werking van het
maagdarmstelsel wijzigt
duidelijk t.g.v.de ziekte van
Parkinson; bijna 80% van de
patiënten heeft last van
constipatie, vaak reeds een
periode voor de eerste
motorische problemen zich
aandienen. Daarnaast
lokaliseerde men nu de
aanwezigheid van Alfasynucleïne in de
darmzenuwen en stelt men
zich de vraag of dit
klonterende eiwit zich later
naar de hersenen verplaatst
en er aan de basis ligt van
motorische problemen.
Eveneens stelde men vast
dat de bacterie Prevotella
op lager niveau aanwezig
was in de darmen van
mensen met de ziekte van
Parkinson. Deze draagt bij in
de ontwikkeling van
vitamine thiamine, en folate
en het behoud van de
darmbarrière die beschermt
tegen toxines. Een andere
bacterie Enterobacteria
treft men in hogere
concentraties aan bij
patiënten met posturale
instabiliteit en uitgesproken
stapproblematiek.
Verdere studie kan mogelijk
een vroegere en correctere
diagnose toelaten, maar
ook in de behandeling
mogelijkheden bieden met
dieet en/of
vitaminesuppplementen.
https://www.michaeljfox.org/foundation/news-detail.php?gut-check-on-parkinson-new-findings-onbacterialevels&utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_content=researchnews&utm_campaign=g
ut-check&s_src=gut-check&s_subsrc=facebook
Download