Kaart 14: Mentale kant van Parkinson(isme

advertisement
Kaart 14: Mentale kant van Parkinson(isme)
Achtergrondinformatie voor gemeenten
Psychologische veranderingen
De ziekte van Parkinson kan behalve problemen met bewegen ook
psychologische veranderingen met zich meebrengen. Mogelijke veranderingen en
de problemen die ze op kunnen leveren, zijn:
1. Problemen met gedrag: traagheid; apathie; de uitvoering en volgorde van
handelen; de controle over gedrag; impulsief gedrag; druk of ontremd
gedrag;
2. Problemen met kennis en inzicht: informatieverwerking; aandacht- en
concentratieproblemen; niet meer weten wat de functie van iets is;
problemen met uitdrukken en logisch denken; moeilijk problemen oplossen;
verminderd ziekte-inzicht; verstoord ruimtelijk inzicht;
3. Problemen met stemming en emotie: dwanghuilen; emotionele vervlakking;
angst; niet tegen drukte en lawaai kunnen;
4. Problemen waarbij extra zorg en behandeling nodig is: hallucinaties; wanen
en illusionaire vervalsingen; delier; psychose; depressie en suïcidale neiging;
oriëntatieproblemen, dementie.
In de brochure ‘Psychologische veranderingen bij de ziekte van Parkinson’ van
het Universitair Medisch Centrum Groningen staat meer informatie over deze
veranderingen en problemen. Verder staan daar adviezen voor de patiënt,
partner en anderen in de omgeving.
De Parkinson Vereniging heeft een brochure over Psychoses bij Parkinson.
Ook u als gemeente kunt zich informeren over deze aspecten. En nagaan op
welke wijze u daar aandacht voor hebt tijdens uw omgang met de patiënt met
Parkinson(isme), partner en mantelzorgers. En welke ondersteuning u daarbij
kunt bieden.
Nuttige cursussen
Cognitieve problemen
De Parkinson Vereniging biedt voor patiënten op veel plaatsen de cursus
‘Parkinson? Hou je aandacht erbij!’ aan. In deze cursus leren patiënten omgaan
met de cognitieve problemen, bijvoorbeeld door ‘geheugensteuntjes’ te leren.
Kijk voor meer info op de website van de Parkinson Vereniging.
Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP)
Het hebben van de ziekte van Parkinson of atypische parkinsonisme heeft niet
alleen lichamelijke, maar ook geestelijke en menselijke/maatschappelijke
gevolgen. Dit heeft zijn weerslag op de kwaliteit van leven van de patiënt maar
ook van de partner. In de medische behandeling is vaak onvoldoende tijd en
aandacht voor deze psychologische of sociale gevolgen.
Dit programma is speciaal gericht op het omgaan met de
menselijke/maatschappelijke problematiek. Het is een oppepper voor patiënt en
partner.
Kijk voor meer info op de website van de Parkinson Vereniging.
ParkinsonNet
Het ParkinsonNet is landelijk dekkend en bestaat uit regionale, multidisciplinaire
netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en
begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende
aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond een of
meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.
Bij het ParkinsonNet sluiten ook steeds meer psychosociale hulpverleners zich
aan. Het wordt steeds verder uitgebreid met o.a. psychologen, psychiaters,
seksuologen en maatschappelijk werkers. Kijk voor meer informatie op de
website van ParkinsonNet (www.parkinsonnet.nl).
Download