Pijnperceptie en

advertisement
Pijnperceptie en -beleving bij de ziekte
van Parkinson
Gesignaleerd
Jos Konings
Dopamine speelt een rol bij pijnperceptie, evenals andere
neurotransmitters als substantie P, endogene opioïden,
glutamaat, serotonine en norepinefrine. Een lage dopaminespiegel kan bijdragen aan het ontstaan van symptomen
van pijn bij parkinsonpatiënten. Het lijkt zo te zijn dat pijn
als bijkomend symptoom bij de ziekte van Parkinson tot
op heden systematisch onderbelicht is gebleven. Er zijn
aanwijzingen dat ongeveer 60% van de patiënten met de
ziekte van Parkinson chronische pijnklachten heeft. Deze
pijnklachten vragen om nadere aandacht: oorzakelijke factoren zijn tot op heden nog onvoldoende verklaard en ook
de behandeling vraagt om nader onderzoek.
In deze studie is onderzocht in hoeverre pijn bij parkinsonpatiënten is geassocieerd met hun algehele gezondheidstoestand. Daarvoor werden de EQ-5D, een instrument voor het
meten van de kwaliteit van leven en de VAS (Visual Analogue Scale), een instrument voor het meten van de beleefde
pijnintensiteit, gebruikt. Er werden 4086 parkinsonpatiën-
ten geïncludeerd, waarvan 2439 mannen. De gemiddelde
leeftijd van alle geïncludeerden was 67,3 jaar (SD 8,2 jaar).
Er werd een relatie gevonden tussen een verslechtering van
de kwaliteit van leven en een toename van de intensiteit van
ervaren pijn. Patiënten met meer pijn en een slechtere kwaliteit van leven gebruikten meer pijnstillende medicatie.
Van de 4086 in de studie opgenomen patiënten gebruikte
37% regelmatig pijnstillende medicatie, waarvan 30% dagelijks. Vrouwen beleefden bovendien de pijn intensiever en
gebruikten meer en vaker pijnstillende medicatie.
1. Müller T, Muhlack S, Woitalla D. Pain Perception, Pain
Drug Therapy and Health Status in Patients with Parkinson’s Disease. Neuroepidemiology 2011; 37: 183-187.
Correspondentieadres
[email protected]
Bureau Verenso
Maakt u al gebruik van het besloten
deel van de website?
Medio dit jaar heeft u als Verenso-lid een inlogset ontvangen om te kunnen inloggen op het besloten gedeelte van de
Verenso-website (www.verenso.nl/leden). Op dit deel kunt
u onder andere sjablonen, producten en artikelen van het
tijdschrift downloaden. Ook vindt u hier de data, presentaties en verslagen van uw regio terug. Een ander item is
dat u op het besloten deel van de website uw collega’s kunt
zoeken, door het gebruik van het ledenboek.
Hierbij vragen wij u vriendelijk om uw gegevens in het ledenboek te controleren en waar nodig aan te vullen of te
wijzigen. U kunt dit doen, nadat u bent ingelogd, op de pagina ‘Mijn gegevens aanpassen’. Deze link vindt u linksboven op de website.
264
2011|06
Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde
Mocht u nog geen inlogcodes hebben ontvangen, of de
oude zijn verloren, mail dan naar Judith Heidstra,
[email protected]. U kunt haar ook e-mailen wanneer
u de wekelijkse digitale nieuwsbrief nog niet ontvangt. Zij
zorgt dan dat u een (nieuwe) inlogset en de nieuwsbrief
ontvangt.
Download