Stichting Internationaal Parkinson Fonds

advertisement
Stichting Internationaal
Parkinson Fonds
Meer dan 55.000 mensen in Nederland zijn parkinsonpatiënt. Een ongeneeslijke ziekte die grote
beperkingen in het dagelijks functioneren met zich
meebrengt. De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve hersenaandoening waarbij een
kleine groep cellen in de hersenen afsterft. Deze
cellen maken de chemische stof dopamine aan.
Dopamine heeft een boodschapperfunctie en is
noodzakelijk voor het controleren van alle lichaamsbewegingen. Te weinig dopamine veroorzaakt allerlei
ziekteverschijnselen, zoals trillen, moeilijk praten en
stijve armen en benen. Dit heeft vele verstrekkende
gevolgen voor de parkinsonpatiënten zelf, maar ook
voor hun directe omgeving. Zoals het verlies van de
zelfstandigheid en problemen met het uiten van
emoties.
Waarom de cellen bij de ziekte van Parkinson
afsterven, is niet bekend. De behandeling richt zich
vooral op het verminderen van de symptomen en
het verlichten van de klachten. Parkinson is een
progressieve ziekte – geen medicijn kan dit stoppen.
Het aantal patiënten neemt alleen maar toe. Door
de vergrijzing, maar ook doordat er een alarmerende
stijging waarneembaar is onder dertigers en veertigers. Ons doel is om de oorzaak van deze ziekte te
achterhalen en te zorgen dat patiënten een betere
kwaliteit van leven kunnen krijgen. Daarom is onderzoek hard nodig!
Aandachtsgebieden
Toekomstplannen
Stichting Internationaal
Parkinson Fonds
Stichting Internationaal Parkinson
Fonds steunt medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en
een behandeling voor de ziekte van
Parkinson.
Dit zijn onderzoeken in diverse
gebieden, zoals:
-Erfelijkheid/DNA
-Hersenonderzoek
- Invloed van externe factoren
De ziekte van Parkinson voorkomen
en genezen. Dat is en blijft het doel
van de Stichting Internationaal
Parkinson Fonds. Daarom financieren we belangrijk onderzoek van
vooraanstaande medici en wetenschappers in gerenommeerde
instituten. Ook in uw regio is
financiering van belangrijk onderzoek in het AZU en UMC St. Radboud essentieel om ons doel te
realiseren!
Hoofdweg 667A
2131 BB Hoofddorp
t: (023) 554 07 55
e: [email protected]
w: www.parkinsonfonds.nl
Rekeningnummer:
50.42.01.530
27
Download