folder parkinson - Fysio World Amsterdam

advertisement
op nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten,
obstipatie, overgewicht, stress of hartproblemen. Het is
belangrijk om het bewegen aan te passen naar de mogelijk­
heden van dát moment en goed uw grenzen te bewaken.
Teveel inspanning kan resulteren in meer vermoeidheid na
afloop, waardoor het bewegen tijdelijk wordt bemoeilijkt.
Er wordt samen met u een specifiek beweegprogramma
opgesteld, rekening houdend met uw ‘on/off’-perioden.
Het oefenen in groepsverband bevordert het contact met
lotgenoten en stimuleert het plezier in bewegen.
Train conditie en kracht tijdens
de ‘on’-periode!
Hoe ziet onze Parkinson beweeggroep eruit?
Algemeen Fysio World Amsterdam
Waarom is bewegen juist bij de ziekte
Fysio World Amsterdam is een ruime praktijk voorzien van
Fysio World Amsterdam is een praktijk voor fysiotherapie
van Parkinson belangrijk?
een eigen moderne oefenzaal. In een omgeving die voldoet
in de Watergraafsmeer, waar uiteenlopende activiteiten
De ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte, waarbij
aan alle eisen om een beweegprogramma te mogen geven,
op het gebied van lichaam en geest worden aangeboden.
er mogelijke stoornissen kunnen voordoen zoals een
krijgt u een training gericht op het gehele lichaam. Naast
De fysiotherapeuten, psychologen en voedingsconsulent
verminderde spierfunctie, stijfheid van de gewrichten,
oefeningen op cardiotoestellen zoals (lig)fietsen, roei­
in onze praktijk zorgen ervoor dat u weer optimaal kunt
onvoldoende
ergometers en crosstrainers wordt er onder begeleiding
functioneren in het dagelijks leven.
patroon en een verandering in de lichaamshouding.
uithoudingsvermogen,
afwijkend
loop­
actief bewogen, gebruikmakend van divers klein oefen­
materiaal. De groepen zijn kleinschalig opgezet (maximaal
Wat is de ziekte van Parkinson?
Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig
Beweeg bewust en doe één ding
dopa­mine in hun hersenen. Dit komt door een beschadi­­­ging
tegelijk.
van de zenuwcellen die dopamine aanmaken. De oorzaak
is helaas nog onbekend. Dopamine, een zogenaamde
12 personen), zodat wij de mogelijkheid hebben om u van
gepaste aandacht te voorzien.
Wat kost het?
De kosten van deze oefengroep kunt u geheel of gedeeltelijk
neurotransmitter, is nodig om signalen door te geven van
Doordat bewegingen niet meer automatisch verlopen, is
de ene naar de andere hersencel. Een tekort hiervan kan
het van belang om cognitieve bewegingstherapie toe te
aanvullend zorgpakket fysiotherapie. Indien u één of meer­
problemen geven bij dagelijkse activiteiten zoals lopen,
passen. U leert bij ons bewegingen bewust uit te voeren
dere geregistreerde chronische klachten heeft dan worden
omdraaien in bed en praten. Tevens kunnen geheugen­
en aan uw conditie te werken ter ondersteuning van uw
de kosten vergoed vanuit het basispakket. Ook bieden wij
stoornissen, slaapproblemen, depressies, concentratie­
dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld het lopen en het
de mogelijkheid om door middel van een abonnenments­
problemen en persoonlijkheidsveranderingen optreden.
opstaan uit een stoel. Blijven bewegen vermindert de kans
vorm deel te nemen aan deze beweeggroep.
vergoed krijgen van uw ziektekostenverzekeraar via het
‘Dankzij mijn beweeggroep
kan ik nog steeds zelfstandig
functioneren.’
Contact
Fysio World Amsterdam
‘Met de groep kan ik mijn
ervaringen delen.’
Middenweg 67 F
1098 AE Amsterdam
020 – 663 50 92
[email protected]
‘Sinds ik oefen voel ik me een
stuk zekerder op straat.’
www.fysioworldamsterdam.nl
Volg ons op:
Wellicht is ons beweeg­
programma ook iets voor u!
De ziekte van
Parkinson
Er wordt samen met u een specifiek beweegprogramma
opgesteld, rekening houdend met uw ‘on/off’-perioden.
Het oefenen in groepsverband bevordert het contact met
Beweeg bewust
en doe één ding tegelijk.
lotgenoten en stimuleert het plezier in bewegen.
Hoe ziet onze Parkinson beweeggroep eruit?
Fysio World Amsterdam is een ruime praktijk voorzien van
een eigen moderne oefenzaal. In een omgeving die voldoet
aan alle eisen om een beweegprogramma te mogen geven,
krijgt u een training gericht op het gehele lichaam. Naast
oefeningen op cardiotoestellen zoals (lig)fietsen, roei­
ergometers en crosstrainers wordt er onder begeleiding
actief bewogen, gebruikmakend van divers klein oefen­
materiaal. De groepen zijn kleinschalig opgezet (maximaal
12 personen), zodat wij de mogelijkheid hebben om u van
gepaste aandacht te voorzien.
Algemeen Fysio World Amsterdam
Waarom is bewegen juist bij de ziekte
Fysio World Amsterdam is een praktijk voor fysiotherapie
van Parkinson belangrijk?
in de Watergraafsmeer, waar uiteenlopende activiteiten
De ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte, waarbij
Train conditie en kracht tijdens
op het gebied van lichaam en geest worden aangeboden.
er mogelijke stoornissen kunnen voordoen zoals een
De fysiotherapeuten, psychologen en voedingsconsulent
verminderde spierfunctie, stijfheid van de gewrichten,
de ‘on’-periode!
in onze praktijk zorgen ervoor dat u weer optimaal kunt
onvoldoende
functioneren in het dagelijks leven.
patroon en een verandering in de lichaamshouding.
uithoudingsvermogen,
afwijkend
loop­
Doordat bewegingen niet meer automatisch verlopen, is
Wat kost het?
Wat is de ziekte van Parkinson?
het van belang om cognitieve bewegingstherapie toe te
De kosten van deze oefengroep kunt u geheel of gedeeltelijk
Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig
passen. U leert bij ons bewegingen bewust uit te voeren
vergoed krijgen van uw ziektekostenverzekeraar via het
dopa­mine in hun hersenen. Dit komt door een beschadi­­­ging
en aan uw conditie te werken ter ondersteuning van uw
aanvullend zorgpakket fysiotherapie. Indien u één of meer­
van de zenuwcellen die dopamine aanmaken. De oorzaak
dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld het lopen en het
dere geregistreerde chronische klachten heeft dan worden
is helaas nog onbekend. Dopamine, een zogenaamde
opstaan uit een stoel. Blijven bewegen vermindert de kans
de kosten vergoed vanuit het basispakket. Ook bieden wij
neurotransmitter, is nodig om signalen door te geven van
op nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten,
de mogelijkheid om door middel van een abonnenments­
de ene naar de andere hersencel. Een tekort hiervan kan
obstipatie, overgewicht, stress of hartproblemen. Het is
vorm deel te nemen aan deze beweeggroep.
problemen geven bij dagelijkse activiteiten zoals lopen,
belangrijk om het bewegen aan te passen naar de mogelijk­
omdraaien in bed en praten. Tevens kunnen geheugen­
heden van dát moment en goed uw grenzen te bewaken.
stoornissen, slaapproblemen, depressies, concentratie­
Teveel inspanning kan resulteren in meer vermoeidheid na
problemen en persoonlijkheidsveranderingen optreden.
afloop, waardoor het bewegen tijdelijk wordt bemoeilijkt.
Download