Motoriek, Robotica en Neurale Netwerken

advertisement
2
Overzicht
Motoriek, Robotica
en Neurale Netwerken
ƒ waarom Motoriek&Robotica&NN?
ƒ perceptie, cognitie en motoriek
ƒ motoriek
prof. dr. L. Schomaker
(2003)
ƒ bewegingssturing via neurale netwerken in de
robotica
KI
KI
RuG
RuG
©2003 LRB Schomaker
3
4
Waarom?
Waarom?
ƒ Computers worden steeds sneller: 2x in 18 mnd.
ƒ Computers worden steeds sneller: 2x in 18 mnd.
ƒ Het menselijk brein ‘rekent’, vergelijkbaar met een centrale
ƒ Het menselijk brein ‘rekent’, vergelijkbaar met een centrale
processor van 10-30 GHz
processor van 10-30 GHz
ƒ Dus over vier jaar is de computer even intelligent als de
ƒ Dus over vier jaar is de computer even intelligent als de
mens?
mens?
ƒ Vandaag al? Verbind 15 gewone PC’s met elkaar en we
ƒ Vandaag al? Verbind 15 gewone PC’s met elkaar en we
zijn klaar?
zijn klaar?
KI
KI
RuG
RuG
©2003 LRB Schomaker
©2003 LRB Schomaker
5
Traditioneel model voor (menselijke) informatieverwerking
Hoe…?
Æ“We weten nog te weinig over de architectuur
van intelligente systemen”
ÆVergeet computerschaak en kijk naar ‘embodied
Perceptie
Cognitie
Motoriek
systems’ in een fysische omgeving.
KI
RuG
©2003 LRB Schomaker
1
Specialisatie van wetenschapsgebieden
psychonomie
psychofysica
patroonherkenning
psychonomie
bewegingswetenschappen
AI, robotica
Visuele Perceptie
Auditieve Perceptie
Tactiele Perceptie
Traditioneel model voor (menselijke) informatieverwerking
Voortbeweging
Cognitie:
beslissen
leren
taal
Objectmanipulatie
Geur-Perceptie
Perceptie
Cognitie
Motoriek
Spraak
Schrijven
psychonomie
cognitiewetenschap
taalkunde
kunstmatige intelligentie
Tevredenstellend?
Traditioneel perceptie-onderzoek en computer vision
Traditioneel perceptie-onderzoek en computer vision
11
Aangepast model voor informatieverwerking
Klopt dit model wel?
AGENT
Perceptie
Cognitie
Motoriek
ƒ Waar komt de informatie vandaan?
Perceptie
ƒ Waar gaat de informatie naartoe?
Cognitie
Motoriek
effectoren
zintuigen
KI
RuG
WERELD
©2003 LRB Schomaker
2
13
14
Stelling: Perceptie en Motoriek zijn
onlosmakelijk verbonden
Klopt dit aangepaste model wel?
AGENT
ƒ De sensoren hebben verandering in
Cognitie
Perceptie
intensiteit nodig: (dS/dt) om te kunnen
reageren
Motoriek
zintuigen
effectoren
WERELD
Stelling: Perceptie en Motoriek zijn
onlosmakelijk verbonden
KI
KI
RuG
RuG
©2003 LRB Schomaker
©2003 LRB Schomaker
15
Stelling: Perceptie en Motoriek zijn
onlosmakelijk verbonden
16
Stelling: Perceptie en Motoriek zijn
onlosmakelijk verbonden
ƒ De sensoren hebben verandering in
ƒ De sensoren hebben verandering in
intensiteit nodig: (dS/dt) om te kunnen
reageren
intensiteit nodig: (dS/dt) om te kunnen
reageren
ƒ Deze veranderingen in S worden grotendeels
ƒ Deze veranderingen in S worden grotendeels
door motoriek bepaald!
door motoriek bepaald!
ƒ De sensoren moeten worden gericht en
geregeld: dit wordt gedaan door spieren
KI
KI
RuG
RuG
©2003 LRB Schomaker
©2003 LRB Schomaker
17
Perceptie en Motoriek zijn onlosmakelijk verbonden
18
Perceptie en Motoriek zijn onlosmakelijk verbonden
ƒ Het zien
ƒ Het zien
ƒ Als de oogspieren worden ingespoten met een spierverlammend
middel valt het beeld in enkele tientallen ms weg
ƒ Als de oogspieren worden ingespoten met een spierverlammend
middel valt het beeld in enkele tientallen ms weg
KI
KI
RuG
©2003 LRB Schomaker
RuG
©2003 LRB Schomaker
3
19
Perceptie en Motoriek zijn onlosmakelijk verbonden
20
Perceptie en Motoriek zijn onlosmakelijk verbonden
ƒ Het zien
ƒ Het zien
ƒ Als de oogspieren worden ingespoten met een spierverlammend
middel valt het beeld in enkele tientallen ms weg
ƒ Als de oogspieren worden ingespoten met een spierverlammend
middel valt het beeld in enkele tientallen ms weg
ƒ Reeksen van oogfixaties en saccades (oogsprongen) worden
verzorgd door de oogspieren.
KI
KI
RuG
©2003 LRB Schomaker
RuG
©2003 LRB Schomaker
4
Download