Creatieve opwarmingen Niveau 1 Docent: Guy Peeters

advertisement
Docent: Guy Peeters
Progress Sports vzw

Filmpje opwarming: is dit leuk?
Theorie
• 20 min
Praktijk deel 1
• 40 min
Pauze
• 10 min
Praktijk deel 2
• 40 min
Besluit &
Evaluatie
• 10 min


Gericht naar kinderen tot 12 jaar
Voor trainers/coaches … die de kinderen
begeleiden
 in clubs (trainingen, stages, …)
 Tijdens initiaties/sportdagen in scholen

Voor leerkrachten lichamelijke opvoeding in
scholen
Stap 1
Breed/divers
denken
Stap 2
Keuze maken
Stap 3
Breed/divers
denken in de
gemaakte
keuze
Stap 1
Alle ideeën zijn
goed - totale
openheid
geen ja-maar
Stap 2
Durven kiezen
Niet alles
willen doen
Stap 3
Alle
deelideeën zijn
goed
geen ja-maar
WAT ?
Inhoud
Methode
HOE ?
Organisatie
WAAR ?
Wat gaan we de kinderen laten doen ?
WAT ?
Diverse materialen
Ritmic warming – up
Algemene – natuurlijke motoriek
– sporttakoverschrijdend
Waar/Waarmee ga ik aan de slag met de kinderen ?
WAAR ?
WAARMEE ?
Van individueel naar kleine
groepjes
Iedereen op elk moment in
beweging
Opstelling in functie van kern
Hoe ga ik om met de kinderen ?
HOE ?
Van makkelijk naar moeilijk
Van gesloten naar open
Van oefening naar spel


Diverse sporttakken
Diverse diploma’s (gediplomeerden/ A,B,C,aspirantinitiator)

Diverse ervaringen
Docent
Jullie
Geven
Deel 1 praktijk
Deel 2 praktijk
Nemen
Deel 2 praktijk
(opnemen op video)
Delen
1
3
Deel 1 praktijk
4
2
Oefeningen worden gedeeld met deelnemers van andere
bijscholingen , oefeningen van vorige bijscholingen krijgen jullie ook!
Open
mentaliteit
Jullie als
bron van
creativiteit
Nemen – geven –delen
Krachten bundelen
Deelnemers
vormingen
Conceptversterking
Inhoud
1. Ritmic warming – up
Coördinatie in 4 tijden
•Voetenbewegingen
•Armbewegingen
•Rompbewegingen
•Met materiaal
2. Diverse materialen
3. Algemene – natuurlijke motoriek – sporttakoverschrijdend
Organisatie
Iedereen is altijd in beweging
•Straatvorm
•L-vorm
•Kruis-vorm
Methode
Inhoud
1. Ritmic warming – up
2. Diverse materialen
1. Stok en bal
2. Kegel en tennisbal
3. Hoepel en stok
3. Algemene – natuurlijke motoriek – sporttakoverschrijdend
Organisatie
Per 2, 3, 4
Methode
Inhoud
1. Individueel : Lopen met tennisbal en oefeningen doen
per 2 : idem en op signaal speler met bal tikt speler zonder
bal
per 4 : achter elkaar lopen en bal over hoofd doorgooien
(voorste start met 2 ballen en achterste loopt naar voren)
Organisatie
1. Van individueel naar kleine groepjes
2. Iedereen op elk moment in beweging (ster)
3. Opstelling in functie van kern
Methode
Inhoud
Ster (met 2 materialen)
Dubbele cirkel (met 4 materialen)
Organisatie
1. Van individueel naar kleine groepjes
2. Iedereen op elk moment in beweging (ster)
3. Opstelling in functie van kern
Methode
Materiaal is uitgangspunt
• Zoek creatieve oefeningen met maximum 5
verschillende materialen
Algemene motoriek is uitgangspunt
• Kies minstens 5 motorische basiseigenschappen (lopen,
klimmen, klauteren, zwaaien, kruipen, steunen, hangen,
vangen en gooien, springen, draaien, ….)
Methode is uitgangspunt
• Van makkelijk naar moeilijk
• Van gesloten naar open
• Van oefening naar spel

Inhouden
 Varieer in materialen
 Las regelmatig ritmische oefeningen in
 Versterk de algemene motoriek

Organisatie
 Begin individueel en eindig in kleine groepjes
 Geef elk kind de kans om op elk moment in beweging te zijn
 Win tijd door een opstelling te kiezen die je zoveel mogelijk kan laten staan de
ganse training lang.

Methode
 Begin makkelijk en maak het stap voor stap moeilijker
 Begin met vaste oefeningen van uzelf en evolueer stap voor stap naar inbreng
van de kinderen zelf, zo ontwikkel je de creativiteit van uw spelers
 Spelen is leren, las dus spelvormen in… en kinderen vinden dit bovendien erg
leuk.
Dank u voor uw
co-creativiteit
persoonlijke eigenheid
geven-nemen-delen
Download