INFO AVOND Januari 2013

advertisement
Hoezo Trainer F en/of E
pupillen ?
Inhoud van de avond
• Wat is trainer zijn
• Wat zijn F en E pupillen
• Trainingen
• Coaching
Wat is Trainer zijn bij Pupillen ?
(In de ogen van de pupillen )
•
•
•
•
•
Jij bent de baas
Jij bent de spelleider
Jij hebt verstand van voetballen
Jij bent diegene die zorgt dat ze beter worden
Jij kan alles want jij weet het
Wat moet je allemaal doen ??
• Kinderen leren kennen en ouders
• Trainingsavonden vullen/spelers bezig houden
• Regelen dat je voetballers hebt als er gespeeld
moet worden
• Ouders infomeren over de wedstrijden
• Alles rondom een wedstrijd regelen
F en E pupil
Dit zijn de belangrijke groepen als het gaat om de technische ontwikkeling, in deze groepen
zou derhalve goed kader moeten zitten voor wat betreft training en begeleiding.
Het accent van de E en F groepen dient te liggen op ‘het de baas worden over de bal’ en het
stimuleren van het plezier in het spel, hun spel.
Kenmerken van een F pupil (6-8 jaar)
Psychische kenmerken
• behoefte aan duidelijke leiding
• gering concentratievermogen
• individueel gericht, weinig sociaal voelend
• bewegingsdrang
• speels
• training en wedstrijd zien als avontuur
Kenmerken F pupil vervolg
Fysieke kenmerken
• langzame verbetering van coördinatie
• relatief weinig kracht
• zwak balgevoel
• geringe duurprestaties
• snel herstel na inspanning
Trainingsdoelstellingen
Technisch: Baas worden over de bal. Balgewenning laten opdoen door spelen in eenvoudige
spelvormen en partijspelen. Het zijn vooral de basistechnieken die geleerd moeten worden.
Herhalingen zijn noodzakelijk.
Conditioneel: Spelenderwijs kennis laten maken met de algemene grondvormen van beweging:
lopen, springen, huppelen, etc. Veel met de bal werken: alleen, met medespeler en in kleine
partijspelen.
Tactisch: Aanleren van belangrijkste spelregels. Begripsvorming op gang brengen uitgaande van
basisdoelen van het voetbal: doelpunten maken / voorkomen.
Mentaal: Leren functioneren in een groep en leren omgaan met de spelregels en met anderen
(medespeler,tegenspeler, elftalleiding en scheidsrechter).
Waar let je op?
- Ruime bewegingservaringen laten opdoen, vooral met bal.
- Veel spelvormen; positieve spelbenadering (aanval, scoren).
- Ruimte laten voor eigen ontdekkingen
- Doeltjes niet te klein, meerdere scoringsmogelijkheden (scoren betekent vreugde en
enthousiasme).
- Speelse oefenvormen aanbieden.
F - Coach let op !!
• Praat niet te veel. Doe voor/laat voordoen en laat ze nadoen!
De kinderen hebben een drang tot nabootsen. Elke nieuwe beweging/voetbalhandeling
ontstaat uit een (goed) voorbeeld van de trainer of wat ze van hun idolen hebben gezien
• Gun ze die tijd! Tegenhouden heeft geen zin!
De kinderen zijn snel afgeleid. Het voorbeeld van de luchtballon die over vaart is
exemplarisch. De bal is dan voor even helemaal niet interessant meer. Het enige dat de
trainer kan doen, is erbij gaan liggen en meegenieten met de kinderen. Een redmiddel is om
de link te leggen tussen de vorm van de ballon en een voetbal, in de hoop dat de kinderen
snel de draad weer willen oppakken.
• Verveel ze niet door te lang met hetzelfde bezig te willen zijn!
De kinderen kunnen zich maar een korte tijd richten op eenzelfde (uitdagende) activiteit. Hun
zogenoemde spanningsboog bedraagt maximaal vijftien tot twintig minuten.
• Laat ze individu zijn! Ze zijn zelf het belangrijkste!
De kinderen zijn gericht op zichzelf. De jongste F-pupillen zijn hun kleutertijd nog niet
helemaal ontgroeid en hebben het nog in zich om alles op zichzelf te betrekken. Dit
egocentrisme (‘ik en de bal’, ‘ik en de wereld’, etc.) is een natuurlijk ontwikkelingsproces en
gaat vanzelf over.
• Geef veel beurten!
De kinderen hebben een groot uithoudingsvermogen. Ze kunnen veel in een relatief kort
tijdbestek. Laat ze veel oefenen, zodat ze al herhalend leren. Rustmomenten moeten wel
tijdig worden ingelast
E-Pupil kenmerken (9-10 jaar)
Psychische kenmerken
• nog snel afgeleid
• wat meer sociaal voelend
• krijgt besef voor uitvoeren van taken
• geldingsdrang
• leergevoelig
E pupil kenmerken vervolg
Fysieke kenmerken
• groei naar verdere harmonie
• meer coördinatie
• toename uithoudingsvermogen
• toename doorzettingsvermogen
Trainingsdoelstellingen
• Technisch: Spelenderwijs aanleren van techniek met
technische grondvormen (aan- en meenemen, trappen,
dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) (ideale
leeftijd!). Vooral werken vanuit spelvorm met veel
balcontacten (kleine partijen).
• Conditioneel: Spelenderwijs scholen van algemene
beweeglijkheid, uitvoeren in spel- en wedstrijdvorm.
• Tactisch: Drang naar individueel spel niet aantasten. Bij
tactische vorming alleen uitgaan van basisdoelen
(doelpunten maken / voorkomen). Aandacht blijven
schenken aan belangrijkste spelregels.
• Mentaal: Wijzen op het belang van samenwerking om
een bepaald doel te bereiken.
Accenten Training
•
•
•
•
Ideale leeftijd voor motorisch leren
Veel op techniek trainen
Veel spel- en wedstrijdvormen
Kleine partijspelen en eenvoudige
positiespelen
• Veel balcontact
Te behandelen Thema’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
individuele baltechniek
gericht schieten
passen en trappen (links en rechts)
dribbelen
drijven met de bal
inwerpen
duel 1:1 (aanvallend)
afwerken op doel
eenvoudige positiespelen (3:1, 4:1)
uitspelen van de 2:1-situatie
kleine partijspelen
beheersen en bewerken van de bal
Coaching
• Ruimte laten voor eigen ontdekkingen
• Simpel woordgebruik
• Helpend gedrag voor, tijdens en na de
wedstrijd
• Spelvreugde moet voorop staan
Opmerking: Bij 2e jaars E-jeugdspelers aandacht
schenken aan de overgang naar D ('groot veld')
E-Coach Let op !!
• Laat ze veel voetballen!
De kinderen hebben een grote speldrang. Ze doen dingen vanwege het plezier van-hetdoen. De kinderen moeten de kans krijgen allerlei vaardigheden en oplossingen in
spelsituaties spelend te oefenen. Zo’n aanpak resulteert in een steeds groter wordende
vaardigheid.
• Goed voorbeeld doet goed volgen!
Ze hebben een drang tot nabootsen. Iedere nieuwe beweging komt gedeeltelijk tot stand op
grond van nabootsing. Voorbeelden zijn daarom van groot belang. Geef als trainer, indien
mogelijk, goede voorbeelden.
• Doen, doen, doen!
Ze hebben een groot uithoudingsvermogen. Dit betekent dat de kinderen veel kunnen
voetballen. Ze moeten zo veel mogelijk beurten krijgen. Leren is herhalen. Daarnaast
hebben ze en aanzienlijke hoeveelheid inspanning nodig om zich helemaal uit te kunnen
leven. Tijdig rustmomenten plannen is echter wel noodzakelijk.
• Een luisterend oor is van groot belang!
De kinderen kunnen al benoemen wat ze wel en wat ze niet leuk vinden. Dit kan een trainer
informatie verschaffen over de voetbalbeleving van de kinderen. Belangrijk is hen te vragen
waarom ze iets leuk of minder leuk vinden.
• Het gaat om scoren en het voorkomen van scoren!
Trainingen
Hoe bouw je een training op:
 Maak thuis al je training op papier ..\trainingsheet.xlsx
 Zorg dat de spullen (oefeningen uitgezet) op het veld staan
voordat de kinderen arriveren, zodat je samen naar het veld kan.
 Probeer niet te veel dingen in 1 training te doen.
 Geen kopoefeningen bij mini’s en F’s, beperk deze bij de E’s.
 Coachen de spelers tijdens de training, leg uit waarom ze eerst
hun bal moeten aannemen, hoe ze vrij moeten lopen, welke
kant ze moeten opdraaien enz. Leg hiervoor gerust even de
training stil en leg het uit aan de groep.
 Maak je oefeningen zo dat je met een paar hoedjes te verzetten,
gelijk je andere oefening kan doen.
Voorbeeld veld indeling
Trainingsopbouw
Wat doe je als je het veld opkomt
 F-pupillen zijn meestal enthousiast als ze op het veld komen, laat ze
daarom bv even 5 minuten tikkertje doen om even uit te razen.
Warming up (Cock van Dijk dvd/you tube)
 diverse dribbel-oefeningen
 kap/draai-oefeningen
 Waarom deze oefeningen? Techniek is de basis, ze zijn allemaal individueel
bezig met de bal.
Technisch aspect
 oefenvormen waarbij het passen, kappen/draaien, aannemen, schieten
enz aan bod komen. Behandel bij voorkeur 1 aspect per training.
Herhalen van oefeningen is belangrijk!
 ..\trainingen F-pupillen\Trainingsvormen F pupillen2.doc
 ..\oefeningen allerlei
Trainingsopbouw vervolg
Partijvormen
 Een partij hoeft niet altijd alleen maar te bestaan uit 2 teams die scoren
op 2 goals. Je kunt hier in afwisselen door bv vakvoetbal, 5 tegen 3 enz.
 ..\Pupillentrainingen partijvormen.pdf
Einde training




Laat elke speler zijn bal in de bak doen (weet je gelijk of alle ballen er zijn).
Zet samen de doeltjes aan de zijkant van het veld.
Ruim samen de hoedjes op.
Zet samen alle spullen in de berging.
En dan een welverdiende douche voor de spelers.
Houdt hierbij toezicht. Laat ze geen filmpjes/foto’s van elkaar maken.
Ten slotte: laat de kleedkamer netjes achter.
Tot slot
* Ze gaan naar school om te leren lezen en schrijven
* Ze gaan naar zwemles om te leren zwemmen
* Ze gaan naar het voetbal om te leren
VOETBALLEN !!
Download