Training 1 stage in club gegeven door de kandidaat (Instructeur B

advertisement
Training 1 stage in club gegeven door de kandidaat (Instructeur B)
Naam: Marc Scholiers
Thema: Balgewenning
Aantal: 8
Materiaal: Kegels, potjes, hesjes, 2
Categorie/niveau:
Kleine doeltjes, 2 duiveltjesdoelen
U6
Richtlijnen en coachingswoorden: 1. Bal aan voet 2. Snel 3. Trap 4. Afpakken 5. Controle 6. Loop vrij
7. Pass
OPWARMING
Integratie basismotorische vaardigheden
(15')
Beschrijving:
Veld 10x15 m.
Bal 10 xonderhands opgooien & terug opvangen
Idem maar bovenhands opvangen
Bal opgooien en met voet terug in handen brengen
Bal drijven en op signaal:

L & R boven op de bal tikken

Bal stoppen en rond de bal lopen

Naar een andere bal lopen (om ter eerst)
Coaching: 1, 2, 5
WEDSTRIJDVORM 1
Vereenvoudigde vorm in golven (10')
Beschrijving: K+1 <> 1+K (duiveltjesdoel)
Veld 10x15 m
T speelt in en groen en blauw lopen naar bal en trachten
te scoren in tegenovergesteld doel
Spelers keren terug naar beginpositie en blijven bij
dezelfde groep.
Om de 5 keer wisselen van doelman.
Coaching: 1,2,3,4
TUSSENVORM 1
"Fun" (10')
Beschrijving:veld 10x15, kegels in doel omver trappen
2 ballen op zijlijn en op signaal lopen naar de bal, drijven
tot in het vierkant, wijken uit naar links tot tss de 2 kegels
en trappen nar doel.
Scoren in doel : 1pt
Kegel omver : 2pt
Coaching: 1,2,3
WEDSTRIJDVORM 2
Vorm in continu spel (10')
Beschrijving: 2<>2 veld 10x15 m
T speelt in en vooraf aangeduide spellers lopen in en
trachten te scoren in tegenovergestelde doel (klein)
Coaching: 1,2,3,4,5,6,7
TUSSENVORM 2
"Fun" (10')
Beschrijving: veld 15x20 m
1 speelt in op 2 die kaatst naar 1. Deze speelt in op 3 die
door de kegels dribbelt en passt naar 4.
4 dribbelt door kegels en trapt naar doel
Doorschuiven: 1->3 ->4 -> K -> 2
Coaching:
WEDSTRIJDVORM 3
Eindvorm in continu spel (15')
Beschrijving: veld 15x20 m K+2 <> 1 + K
Start bij K+2; doelman speelt in
Na 5’ wordt de andere groep K+2
Doelman wisselt na elke fase
Coaching:
COOLING DOWN
"Fun" (5') + HUISWERK
Beschrijving:
Penalty cup
Huiswerk: jongleren 10x zonder bots
Coaching:
Download