Leiderschapsontwikkeling in professionele organisaties

advertisement
Leiderschapsontwikkeling in professionele organisaties
Het aantrekken, behouden, ten volle ontwikkelen en optimaal inzetten van medewerkers
en partners evenals een goed functionerend partnership/dagelijks management vormen
de basisvoorwaarde voor het duurzaam voortbestaan van de organisatie.
In de praktijk blijkt echter vooral op omzet en winst gestuurd te worden waardoor
professionele organisaties zich vaak suboptimaal ontwikkelen.
Wat betekent dit?
Het gevolg hiervan is dat:
o goede, kritische mensen aan wie de organisatie met name op langere termijn
behoefte heeft, voortijdig verdwijnen, al dan niet naar de concurrent
o partners/medewerkers afbranden of gaan “uitdieselen”
o de organisatie haar aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt verliest
o de organisatie zakelijke kansen mist
Een aantal inherente karakteristieken van professionele organisaties blijken in de praktijk
de optimale leiderschapsontwikkeling nadelig te beïnvloeden:
o De organisatie selecteert mensen die in het model passen c.q. kneedt ze verder
in de loop van het langdurige dienstverband. Dit kan leiden tot “klonen” waarbij
de capaciteit om anders (kritisch, onconventioneel) te denken en te doen uit de
organisatie verdwijnt.
o Managementrollen gaan naar de partners met de grootste omzet, niet naar
degenen met de beste management skills; met name wordt er te weinig gelet op
de softskills, het vermogen om het beste uit anderen te halen
o De business cycle is jaarlijks en geformuleerd in termen van omzet.
Het
remuneratiemodel is hierop gebaseerd en werkt denken op korte termijn in de
hand
o Eigendomsstructuren werken (noodzakelijke) processen van schaalvergroting
tegen
o Het gilde model (meester/gezel) kent enkele abrupte carrièresprongen die een
vloeiende leiderschapsontwikkeling in de weg zitten
o De rolverbreding die hoort bij partnership haalt sommigen uit hun kracht
o Het senioriteitsdenken (hoe ouder, hoe meer inkomen en verantwoordelijkheid) is
niet perse in lijn met de fasen van het leven
Wat kunt u van ons verwachten?
Wat wij kunnen bieden is het volgende:
o Fact finding, dat wil zeggen het in kaart brengen welke van de bovengenoemde
“issues” spelen, waar dit toe leidt, wat nodig zou zijn om ze te verhelpen
o Het ontwikkelen van een gedeelde visie waardoor de (top van de) organisatie op
dezelfde wijze naar de vraagstukken kijkt en dezelfde oplossing nastreeft
o Het helpen kiezen van de juiste middelen om tot oplossing te komen, bijvoorbeeld
“awareness building” door workshops, versterken van inzicht in houding, gedrag
en prestatie van jezelf en van teams door (team) coaching en 360 °
beoordelingen
o Het borgen van het proces door de belangrijkste uitgangspunten vast te leggen in
managementbeleid en procedures zoals een beoordeling- en beloningsstrategie,
een externe coaching strategie, een training- en ontwikkelingsprogramma, etc.
o Eén op één coaching van partners
www.abcbusinesscoaches.nl
1
Download