9 / 10 Blokkende spelers en speelsters volgen met de ogen enkel de

advertisement
9 / 10 Blokkende spelers en speelsters volgen met de ogen enkel de setupbalbaan en
dus NIET de (belangrijke aanlooprichting) van de aangespeelde aanvaller/aanvalster.
Met navolgende 4 oefeningen doen we de sp de bal even uit het oog verliezen om
uiteindelijk - na het inschatten van de SU-baan - naar de aanvallende sp te kijken
1) per 2, de bal over en weer over het net toetsen - A speelt de bal 2 of 3 keer op (“controletoetsen), toetst die daarna vrij hoog over het net naar B en brengt of de L- of de R-arm,
onmiddellijk nadat de overtoetsbal de handen heeft verlaten, opzij; B moet nu, vooraleer de
bal onmiddellijk terug te spelen, een armbeweging in dezelfde richting maken. Uitbreiding:
beide sp’s spelen de aankomende bal enkele keren opwaarts en wijzen onmiddellijk nadat
de overtoetsbal de handen heeft verlaten naar L of R en de partner “imiteert”
2) per 2, de bal in 3 balaanrakingen (opverdedigen, optoetsen en over ’t N slaan) over ’t N
naar elkaar toespelen - de éénarm-indicatie nu aangeven onmiddellijk na de slagbeweging
3) per 2, afstand liefst 12 à 15m (bv A op 3m en B op tegenoverliggen achterlijn) - A slaat
over ’t N naar B en loopt mee tot ± halfweg, B doet receptie ongeveer 6m voorw. en loopt
eveneens mee en voorbij A, A doet hoge SU ± 2m rugw (niet over ’t N) en loopt verder door
naar ± achterlijn, B doet hoge controle-SU met halve draai en geeft, met een afgesproken
armbeweging aan of hij/zij zal slaan (dan ± 7m ver) of een “tipbal” (± 3m ver) zal spelen;
A moet dus die indicatie bekijken en gepast reageren (blijven staan of inlopen)
4) per 4 of meer: kant-A: 2 AV’s op (bv) IV + P, kant-B: Bl-sp op II en 2 AV’s op IV-4m – die
laatste spreken onderling af wie zal AV-en en vooraf op 3m-home-positie plaatsnemen; die
pos. wordt ingenomen onmiddellijk nadat de P getoetst heeft (stijgende balbaan), BL-II roept
de naam van wie bij stijgende SU-balbaan naar 3m-home-positie stapt en probeert de aanval
af te blokken
Download