Informatieblad voor intake (digitaal).

advertisement
Informatieblad voor een intakegesprek als PMA-trainer in
het onderwijs
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
VAR-WUO
KvK-nummer
1. Wat is je actuele werk? Welke
beroepsopleiding heb je genoten? En
wanneer?
2. Wat voor ervaring heb je in het onderwijs
(als trainer, coach, adviseur, medewerkers)
Geef een paar voorbeelden en vermeld
wanneer, in welke organisatie, in welke rol
en welke activiteit.
3a. Wat zou je als trainer in scholen willen
bereiken?
3b. Op welke doelgroep zou je je willen
richten?
4a. Hoeveel tijd zou je beschikbaar hebben
voor trainingen in het onderwijs?
4b. Is deze tijd vrij inzetbaar of beperkt tot
enkele dagdelen?
4c. Vanaf wanneer zou je kunnen starten?
Voor het verkrijgen van opdrachten is het
hebben van een netwerk van contacten van
belang.
5a. Beschrijf in hoofdlijnen je netwerk in het
onderwijs.
5b. In welke regio zou je actief willen zijn?
Overige gegevens en opmerkingen
Opsturen aan [email protected]
Download