Taal Actief

advertisement
Groep 7
Taal Actief
Woorden om thuis te oefenen
Week 1
Woorden met meervoud op
’s en bezittelijke ‘s
Week 2
Woorden met een trema
(puntjes op de e)
Week 3
Stoffelijke bijvoeglijke
naamwoorden.
Dit is een regelwoord.
Controleer of de klank
verandert. Agendas of
agenda’s.
Dit is een regelwoord. Ligt de
klemtoon op de laatste
lettergreep? Dan komt er een e
met trema bij.
Dit is een regelwoord. Alle
bijvoeglijke naamwoorden waar
je aan kunt zien waarvan het is
gemaakt, schrijf je met –en.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
accu’s
agenda’s
alinea’s
baby’s
echo’s
extra’s
lolly’s
pagina’s
paprika’s
pyjama’s
taxi’s
zebra’s
Andrea’s
Anna’s
Carlo’s
Lia’s
Maria’s
Naomi’s
papa’s
Theo’s
Wanneer oefenen:
3 april – 7 april
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
bacteriën
calorieën
categorieën
feeën
harmonieën
knieën
koloniën
sleeën
tweeën
oliën
moskeeën
hygiëne
ideeën
industrieën
ingrediënten
onderzeeër
pinguïn
poëzie
poriën
ruïne
Wanneer oefenen:
10 april – 20 april (i.v.m.
Pasen en Entreetoets groep 7)
betonnen
blikken
bronzen
diamanten
fluwelen
gipsen
glazen
gouden
ijzeren
kartonnen
koperen
leren
metalen
papieren
rubberen
stenen
tinnen
wollen
zijden
zilveren
Wanneer oefenen:
1 mei – 5 mei
Denk aan het oefenen van de voltooide tijd! Let op bij woorden met een z of een v (uitgang is +d). Denk
aan ’t x Kofschip en aan de z/s en v/f wisseling! Laatste letter van de stam wel in ’t x Kofschip? + t. Niet? +
d.
Denk aan het oefenen van de voltooide
tijd! Denk aan z/s en v/f wisseling i.c.m.
‘t x Kofschip!!
Zo ga je oefenen:
Alleen oefenen:
Lees de woorden een keer goed door.
Lees het woord, bekijk het goed, dek het af
en schrijf het uit je hoofd op.
Controleer je werk. Is het woord goed?
Kleur het rondje voor het woord groen.
Samen oefenen:
Vraag een dictee van 10-20 woorden.
Kijk het dictee samen na en schrijf de
woorden nog eens op die lastig zijn.
Woordendictee: 8 mei
Zinnendictee: 11 mei
Groep 7
Beste ouders van groep 7,
Op school oefenen we iedere dag met de woorden van spelling. Omdat het soms best lastig
is om de woorden goed te onthouden, is het slim om veel te herhalen. Op school, maar ook
thuis. Het helpt kinderen om de woorden goed geschreven te zien en daarmee te oefenen.
Daarom heb ik besloten om een woordpakket mee te geven naar huis.
U gebruikt dit blad drie weken lang. Er staat ook op wanneer ik het woorden- en zinnendictee
af zal nemen in de klas.
Het zou heel fijn zijn als uw zoon/dochter iedere week 2 of 3 keer even 10 minuten oefent
met de woorden van die week.
Er staat aangegeven welke woorden in welke week voorkomen. Er staan steeds twintig
woorden centraal.
Hoe uw kind kan oefenen, staat ook aangegeven. Ze kunnen het zelf oefenen door de
woorden over te schrijven. Natuurlijk is het ook leuk om samen te oefenen. Maak er een
dictee van en draai de rollen ook eens om: u schrijft de woorden op en uw kind gaat het
controleren. Maak er een leuk moment van om samen te oefenen met spelling.
Sinds kort kunnen de kinderen ook oefenen via de website www.bloon.nl. Als de website is
geopend, klik dan op ‘inloggen leerling’. De inloggegevens zijn als volgt:
inlog: regenboogamerongen 7
wachtwoord: spelling2017
Er kan op een standaard manier geoefend worden en er kunnen spelletjes gedaan worden
met de woorden uit dit thema.
Het oefenen van de werkwoorden kan middels een dictee (bijvoorbeeld: schrijf op ‘hij heeft
geproefd’, ‘wij hebben geverfd’, etc.)
In de leerlingomgeving van Gynzy staat ook een trainer, genaamd ‘Eerst de ik-vorm trainer’,
‘Verleden tijd trainer’ en ‘Voltooid deelwoord trainer’.
Mochten er vragen zijn, hoor ik die heel graag persoonlijk of via de mail.
Succes met oefenen!
Vriendelijke groeten,
Annieke Teunissen van Manen
[email protected]
Download