Woordpakket thema 7 groep 6

advertisement
Groep 6
Taal Actief
Woorden om thuis te oefenen
Week 1
Open lettergrepen
Week 2
Gesloten lettergrepen
Hoor je een klinker aan het eind
van een klankgroep lang, dan
zet je er één op de gang.
(af-spra-ken)
Hoor je een klinker aan het eind
van een klankgroep kort, dan
komt er één bij op je bord.
(af-zet-ting)
Deze woorden leer je uit je
hoofd.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
afspraken
automaten
bananen
figuren
gedurende
helaas
kanalen
leraren
medelijden
naaldbomen
ondernemer
piloten
sandalen
sieraden
Ik/hij/wij-vorm van de
normale werkwoorden:
bellen
fietsen
gapen
dansen
kleuren
werken
Wanneer oefenen:
3 april – 7 april
afzetting
apparaat
beslissing
ellendig
herinnering
interessant
kerriesoep
komkommer
ontspanning
portemonnee
programma
ruitenwisser
vergissing
vrijwilliger
Ik/hij/wij-vorm van
werkwoorden met v/f:
drijven
durven
graven
schrijven
verven
zweven
Wanneer oefenen:
10 april – 20 april (i.v.m.
Pasen en Entreetoets groep 7)
Week 3
Open lettergreep waarbij
sprake is van korte klank.
agenda
apart
balans
banaan
baron
kanon
kapel
kapot
papier
plafond
planeet
raket
tabel
talent
Ik/hij/wij-vorm van
werkwoorden met s/z:
blazen
bonzen
grazen
kiezen
peinzen
vrezen
Wanneer oefenen:
1 mei – 5 mei
Zo ga je oefenen:
Alleen oefenen:
Lees de woorden een keer goed door.
Lees het woord, bekijk het goed, dek het af
en schrijf het uit je hoofd op.
Controleer je werk. Is het woord goed? Kleur
het rondje voor het woord groen.
Samen oefenen:
Vraag een dictee van 10-20 woorden.
Kijk het dictee samen na en schrijf de
woorden nog eens op die lastig zijn.
Woordendictee: 8 mei
Zinnendictee: 11 mei
Groep 6
Beste ouders van groep 6,
Op school oefenen we iedere dag met de woorden van spelling. Omdat het soms best lastig
is om de woorden goed te onthouden, is het slim om veel te herhalen. Op school, maar ook
thuis. Het helpt kinderen om de woorden goed geschreven te zien en daarmee te oefenen.
Daarom heb ik besloten om een woordpakket mee te geven naar huis.
U gebruikt dit blad drie weken lang. Er staat ook op wanneer ik het woorden- en zinnendictee
af zal nemen in de klas.
Het zou heel fijn zijn als uw zoon/dochter iedere week 2 of 3 keer even 10 minuten oefent
met de woorden van die week.
Er staat aangegeven welke woorden in welke week voorkomen. Er staan steeds twintig
woorden centraal.
Hoe uw kind kan oefenen, staat ook aangegeven. Ze kunnen het zelf oefenen door de
woorden over te schrijven. Natuurlijk is het ook leuk om samen te oefenen. Maak er een
dictee van en draai de rollen ook eens om: u schrijft de woorden op en uw kind gaat het
controleren. Maak er een leuk moment van om samen te oefenen met spelling.
De kinderen kunnen ook oefenen via de website www.bloon.nl. Als de website is geopend,
klik dan op ‘inloggen leerling’. De inloggegevens zijn als volgt:
inlog: regenboogamerongen 6
wachtwoord: spelling2017
Er kan op een standaard manier geoefend worden en er kunnen spelletjes gedaan worden
met de woorden uit dit thema.
Vanaf dit thema krijgen de kinderen ook werkwoordspelling aangeboden. Hier worden ze
tijdens de dictees ook op getoetst. Dit houdt in dat ze een werkwoordendictee krijgen naast
het woordendictee. In het zinnendictee worden de woorden en de werkwoorden los van
elkaar beoordeeld. Op het rapport zijn die gegevens apart zichtbaar. Het oefenen van de
werkwoorden kan middels een dictee (bijvoorbeeld: schrijf op ‘ik drijf’, ‘wij drijven’, etc.)
In de leerlingomgeving van Gynzy staat ook een trainer, genaamd ‘Eerst de ik-vorm trainer’.
Mochten er vragen zijn, hoor ik die heel graag persoonlijk of via de mail.
Succes met oefenen!
Vriendelijke groeten,
Annieke Teunissen van Manen
[email protected]
Download