Blok 8 - Kinderburg

advertisement
Spelling in Beeld
De Kinderburg Groep7
Blok 8
Blok 8
Woorden van de week
Extra woorden
Werkwoorden 17
Een deelwoord
eindigt altijd op
t, d of en. Twijfel
je tussen d of t?
Maak het woord
langer.
ik heb gezongen
ik heb gelezen
ik heb gepraat
ik heb gefietst
ik heb gespeeld
ik ben verdwaald
ik heb gelopen
ik heb gevangen
ik ben gevallen
ik heb gepakt
ik heb gesnoept
ik heb gewacht
ik heb gebeld
ik heb geproefd
ik heb getekend
Weetspoor 22
Struikelblokken
zijn woorden
waar veel fouten
in worden
gemaakt.
Onthoud die
woorden!
de verrassing
onmiddellijk
interessant
stiekem
hopelijk
het interview
de burgemeester
de sieraden
origineel
de elektriciteit
de puberteit
laatste
erwten
de vondst
sinds
Werkwoorden 18
Begint een ww
met be-, ge-, herver- of ont-?
In de deelwoordvorm
komt er geen
extra stukje gevoor.
hij betaalt (pv)
hij heeft betaald
het gebeurt (pv)
het is gebeurd
hij herhaalt (pv)
hij heeft herhaald
hij vertelt (pv)
hij heeft verteld
hij ontkent (pv)
hij heeft ontkend
hij belooft (pv)
hij heeft beloofd
hij gebruikt (pv)
hij heeft gebruikt
Weetspoor 17
Sommige woorden
klinken hetzelfde
Maar je schrijft ze
anders
1)Let op de betekenis van het
woord.
2)Is het een pv?
hij schilt (appel)
het schild (ridder)
hij raadt (raden)
de raad (advies)
de nood (nodig)
de noot (noten)
ik wed (wedden)
de wet (wetten)
de wand(muur)
want (immers)
de graat (vis)
de graad (warmte)
eentje (1)
het eendje (kwak)
het kruid (plant)
het kruit (boem!)
Werkwoorden 19
Als bijv. naamwoorden zijn afgeleid
van deelwoorden
dan gelden de
gewone regels.
Eindigt een deelwoord
op -en dan blijft
het in het bijvoeglijk
naamwoord staan.
vb de gewassen sok
de gemaakte fout
de bestelde cola
de geprinte brief
de vergrote foto
de versleten jas
de gesloten deur
de geraspte kaas
de geverfde deur
de gekoelde drank
het verdiende geld
de gegraven kuil
het bewezen feit
de gekozen kleur
het gebroken hart
de gestolen fiets
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Test

2 Cards peterdelang

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards