Leerkrachtenversie Contractwerk Van Manu Periode : Moet – taken

advertisement
Leerkrachtenversie
Contractwerk
Van Manu
Periode : _____________________________________________________
Moet – taken

Taaknr.
1
Leerplandoelen
Frans
Memory woordenschat
dieren
2
Wiskunde
Wiskundige bingo
3
Nederlands
De infoborden
5
Nederlands
De geschiedenis van
een dierentuin
FR-DOD-01.09
De leerlingen gebruiken
de woorden en
woordcombinaties uit het
woordveld ‘tijd, ruimte,
natuur’ functioneel. Ze
houden daarbij rekening
met de vorm, de
betekenis en het reëel
gebruik in een context.
WI-GK.ORD.15
De lln. kunnen eenvoudige breuken,
decimale breuken, kommagetallen en
procenten naar elkaar omzetten
(les)doelen
(=concreetoperationeel)
De leerling vertaalt
de dieren correct.
De leerling heeft
plezier met
woordenschat.
De leerling kan
procenten,
kommagetallen &
breuken aan elkaar
koppelen.
NL-SCH-DV-D06-05 De leerlingen
De leerling herkent
kunnen op hun niveau spelling- en
een foute spelling
interpunctieregels in acht nemen
van een woord.
De leerling verbetert
woorden die
verkeerd geschreven
zijn.
NL-SCH-DV-D04-02e-02-01 De
De leerling vervoegt
leerlingen kunnen in functie van de
werkwoorden in
doelstellingen SCH-DV-D04-02e-01-01, - tegenwoordige tijd
02 en -03 een oplossingsmethode
correct.
hanteren voor de schrijfwijze van
De leerling vervoegt
werkwoorden in de tegenwoordige tijd werkwoorden in
verleden tijd correct.
NL-SCH-DV-D04-02e-02-02 De
leerlingen kunnen in functie van de
doelstellingen SCH-DV-D04-02e-01-01, 02 en -03 een oplossingsmethode
Leerkrachtenversie
hanteren voor de schrijfwijze van
werkwoorden in de verleden tijd.
6
7
8
9
Wero
Aanvallen!
Wiskunde
De zeehondenshow
Muzische vorming
Origami
Dobbelstenen
Frans: werkwoorden
WO-NAT-03.15
De leerlingen verwoorden op
een eenvoudige wijze de
functie van belangrijke
organen die betrokken zijn bij
de spijsvertering in het
menselijk lichaam.
WI-ME.OBJ.3.1.12
De leerlingen. Kennen volgende
maateenheden en hun symbolen en
kunnen daarmee meet- of
berekeningsresultaten noteren: m²,
dm², cm², km²
WI-MVL.IDEN.6
De leerlingen. Kunnen
resultaten van knipfiguren (een
stukje wegsnijden uit een
gevouwen blad) voorspellen.
Ze kunnen zelf knipfiguren
maken: vrij of naar model.
FR-DOD-01.17
De leerlingen gebruiken
werkwoordsvormen en de
tijdsmarkeerders? In
relatie tot de
communicatie in de
tegenwoordige tijd en de
‘futur proche’ functioneel.
De leerling benoemt
wat omschreven
wordt.
De leerling lost de
oefeningen met
betrekking tot
herleidingen op.
De leerling volgt het
stappenplan voor het
maken van de
pinguin in origami.
De leerling vervoegt
de werkwoorden
naar gelang de worp.
Mag – taken

Taaknr.
4
Leerplandoelen
Frans
Gids ‘monsieur
Baguette’ de weg
FR-DOD-01.06
De leerlingen
gebruiken de
woorden en
woordcombinaties uit
het woordveld
‘dagelijks leven’
functioneel. Ze
houden daarbij
rekening met de
vorm, de betekenis
(les)doelen
(=concreetoperationeel)
De leerling herhaalt
de woordenschat om
de weg te wijzen.
Leerkrachtenversie
en het reëel gebruik
in een context.
FR-DOD-01.19
De leerlingen gebruiken
eenvoudige bevestigende
zinnen functioneel.
FR-SCH-06.01
*De leerlingen tonen
bereidheid en durf om te
schrijven in het Frans.
FR-SCH-06.06
De leerlingen blijven zich
concentreren op de
schrijftaak.
10
11
Frans
Kwartet
Wero
ID-kaart
FR-SPR-04.04
De leerlingen zeggen
vooraf beluisterde zinnen
na.
FR-MOI-02.03
De leerlingen nemen
deel aan een gesprek
door te reageren op
vragen, antwoorden en
uitspraken te begrijpen
en door erop te
reageren.
FR-MOI-02.01
*De leerlingen tonen
bereidheid om
gesprekken te voeren
in het Frans.
ICT – opzoeken
Nederlands – schrijven
MV-MED-MO-4.9
De kinderen benaderen de
media kritisch
12
GAIA
NL-LEZ-DV-D03-02a-01
De leerlingen kunnen bepalen
of een gelezen woord,
afkorting of uitdrukking
belangrijk is voor het begrijpen
van de tekst.
NL-LEZ-TV-02-07
De leerlingen kunnen persoonlijke
uitnodigingen en voor hen bestemde
uitnodigingen van instanties kritisch
lezen.
De leerling beleeft
plezier aan de Franse
werkwoorden.
De leerling gebruikt
de opgegeven
voorbeeldzin correct.
De leerling gebruikt
de computer om
informatie te vinden.
De leerling maakt
een identiteitsfiche
over een dier naar
keuze.
De leerling
beantwoordt vragen
over de gelezen
tekst.
De leerling denkt na
over een gegeven en
schrijft zijn
bevindingen neer.
Leerkrachtenversie
Download