Lesformulier voor ICT opdracht

advertisement
LESFORMULIER
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Instituut Educatie en Communicatie
Afdeling Talen
Naam student
Naam coach
Naam NHL-docent
wg/gm/jh/00
: …Sibel AksakalBudak………………..……
…..
School : Winkler
Prins…………………………………………
Klas
: Brugklas K1b (Kader) Aantal lln.:
:…………………………….. Datum …………..
: ………………..…………..
: ………………………………………………
LESOPDRACHT: het maken van herhalingsopdrachten vorige les ivm persoonlijk voornaamwoord
(zelfgemaakt materiaal). Daarna nieuwe lesstof: “klokkijken” Maken opdrachten uit de leergang pg. 63
opdracht 16 b en opdrachten zelfgemaakte lesmateriaal, (als we in een lokaal zitten waar we digibord
hebben dan eerst filmpje hiertoe.)
LESDOEL(EN): (in termen van eindgedrag)
KERNDOEL(EN):
De leerlingen kennen alle persoonlijke voornaamwoorden in het Duits, en kunnen
regelmatige werkwoorden en drie onregelmatige werkwoorden vervoegen.
De leerlingen kunnen in het Duits klok kijken.
LEERSTOF:
De leerlingen kunnen het juiste persoonlijke voornaamwoord gebruiken met de
juiste vervoeging van het werkwoord.
De leerlingen kunnen zonder moeite in een Duits gesprek te tijd aangeven.
Bijvoorbeeld vragen hoe laat het is en antwoord geven.
Belangrijke keuzes/ overwegingen voor de lesopzet (beginsituatie, werkvormen, rol
leerling/docent, lesstof in de leergang, te verwachten knelpunten, persoonlijke leerdoelen):
Ik ben afhankelijk van het lokaal waarin ik les mag geven. Ik heb gevraagd om een lokaal met een
digibord, maar mocht dit niet lukken dan gaan de leerlingen wel de opdrachten maken maar de inleiding
voor de nieuwe lesstof gaat dan niet via een filmpje lukken.
Download