Leerstof groep 6

advertisement
Welke vakken krijgen de kinderen in groep 6 aangeboden?
Begrijpend lezen
Dit schooljaar werken we weer met actuele lessen uit de methode ‘Nieuwsbegrip’. Bijna
wekelijks krijgen de kinderen de les mee naar huis, zodat u samen met uw kind de les
nog eens kunt bekijken.
Technisch lezen
De methode Estafette neemt ons weer mee op reis door de leeswereld. Onze aandacht
gaat uit naar correct, vlot en vloeiend lezen en natuurlijk ook het leesplezier!
Taal
Elke dag wordt er een taalles gegeven. We besteden dan aandacht aan luister- en
spreekvaardigheid, (voor)lezen en vertellen, verhalen schrijven en taalbeschouwing.
Twee keer per week werken we aan de uitbreiding van de woordenschat.
Spelling
Elke dag oefenen we tien woorden van het woordpakket. De kinderen krijgen de
woordjes ook mee naar huis om thuis te kunnen oefenen.
Rekenen
Rekenen staat elke dag op het programma. In groep 6 gaan we vooral werken aan de
volgende onderwerpen:




Deeltafels met rest
Optellen en aftrekken tot en met 100.000
Verhaaltjes sommen
Meten en meetkunde
Engels
Elke week krijgen de kinderen Engelse les. We gaan het dit jaar o.a. hebben over de
onderwerpen; boodschappen doen, reizen en gezondheid. Via het digibord vertelt teacher
Regis elke keer waar de les overgaat. Ook kunnen via het digibord filmpjes zien, liedjes
horen en oefenen met de uitspraak van Engelse woorden.
Zaakvakken
In groep 6 krijgen de kinderen van alle zaakvakken de leesteksten mee naar huis om
thuis te kunnen leren. In het huiswerkrooster is te zien wanneer er van welk vak een
toets is.
Deze vakken komen wekelijks aan de orde:
- Geschiedenis; de leerstof wordt chronologisch aangeboden. Er wordt gestart in de
Prehistorie vervolgens komen de Romeinse tijd en de Middeleeuwen aan bod.
- Aardrijkskunde; kinderen leren om verschillende grondsoorten en landschappen te
herkennen. Ze maken kennis met de deltawerken, rivieren en kanalen en de industrie in
Nederland. Een belangrijk onderdeel van aardrijkskunde is topografie. Dit jaar staat de
topografie van Nederland centraal.
- Natuur en techniek; onderwerpen als planten, dieren, apparaten, eten en energie
komen aan bod.
Download