Opdracht Duits: Een tekst zoeken op internet

advertisement
Opdracht Duits: Een tekst zoeken op internet
Met deze opdracht ga je een tekst zoeken uit een krant of tijdschrift voor je
leesdossier. De tekst moet minimaal 1 A4 zijn. Zorg dat je een tekst kiest die je
echt interesseert. Je moet er immers een gesprek over kunnen voeren met de
examinator. Succes!
1.
2.
3.
4.
Ga naar www.digischool.nl en kies voor Duits. Je komt nu in “Vaklokaal Duits”
Klik nu op “lezen”
Klik dan op “links” onder het kopje “teksten en websites”
Hier heb je allerlei links naar Duitse teksten. Ga naar de betreffende sites en
zoek een tekst die jou interesseert.
5. Selecteer de tekst en kopieer de tekst naar een word-document. Vergeet de
bronvermelding niet!!!
6. Sla het document op in jouw mapje onder de naam: leesdossier Duits tekst 1
P.S. je mag ook zelf een Duitse tekst zoeken op internet of in een magazine o.i.d.
Verwerkingsopdracht
Je hebt als het goed is nu het artikel in een Word-document staan,
met de bronvermelding eronder.
1. Ga op de volgende regel staan en geeft een “harde Enter”
(CTRL + Enter)
2. Maak een kopje met de titel van de tekst en schrijf eronder
kort in eigen woorden waar de tekst over gaat.
3. Maar daaronder een kopje “eigen mening” en geef
daaronder aan:
 Waarom je de tekst hebt gekozen en
 Waarom de tekst je aanspreekt
Download