Duits is een belangrijke taal Bestand - SG Zuid

advertisement
Duits
Over ons vak Duits…
“Waarom wordt in Nederland nog altijd Duits geleerd op het
voortgezet onderwijs?”.
Duits is een belangrijke taal. Wat velen nogal eens vergeten, is dat het de grootste moedertaal van Europa is. Het
wordt door ruim 100 miljoen mensen gesproken in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein en
Luxemburg maar ook in veel delen van België en Oost-Europa kun je ermee terecht.
Nederland exporteert elk jaar voor ongeveer 50 miljard euro naar Duitsland; dit is 30% van de totale Nederlandse
export! De Bondsrepubliek is hiermee de grootste en belangrijkste handelspartner van ons land. Zonder Duitsland
zou Rotterdam nooit de grootste haven ter wereld geworden zijn en zou er jaarlijks veel minder geld binnenkomen en dus ook te besteden zijn! Als je ooit iets in de handel gaat doen is de kans dat je Duits moet spreken
groot. In personeelsadvertenties wordt kennis van de Duitse taal vaak gevraagd.
Ook de steeds intensievere samenwerking binnen de Europese Unie heeft het leren van moderne vreemde talen
een grotere waarde gegeven. Het idee dat men op hoger niveau steeds vaker in het Engels met elkaar zou
kunnen communiceren, is een illusie gebleken. 100 Miljoen Europeanen hebben Duits als moedertaal en
daarmee is het een wereldtaal en de tweede taal binnen Europa. De toetreding van landen uit het voormalige
Oostblok heeft het Duits een nog grotere rol binnen de Unie laten spelen. Deze mensen spreken naast hun eigen
taal wél Duits, maar veelal geen Engels. Kortom, kennis van het Duits biedt de Nederlander nog altijd een scala
aan voordelen.
Duits is dat nog steeds het stampen van rijtjes?
De tijd van het stampen van rijtjes en de ellenlange proefvertalingen is allang voorbij. De karikatuur van de leraar
Duits die Van Kooten en De Bie in de jaren tachtig zo treffend wisten neer te zetten, is in het huidige onderwijs
niet meer terug te vinden. De lessen Duits hebben samen met alle opeenvolgende onderwijsveranderingen in een
stroomversnelling vele veranderingen doorgemaakt. Natuurlijk is grammatica nog altijd belangrijk – je hebt het
immers nodig om een taal überhaupt te kunnen begrijpen - maar kennis van de grammatica is geen einddoel
meer. Het heeft nu een dienende functie en is ondergeschikt aan het overbrengen van de boodschap.
Communicatie is het moderne toverwoord: De leerling moet Duitse televisie- en radioprogramma’s kunnen
volgen, Duitse kranten en tijdschriften kunnen lezen, brieven in het Duits kunnen schrijven en gesprekken met
Duitstaligen kunnen voeren.
Het vertalen, dat decennialang het grootste gedeelte van de lestijd in beslag nam, is vrijwel geheel van het
onderwijstoneel verdwenen.
In de onderbouw (klas 2) oefenen we vooral de luister-, lees-, en spreekvaardigheid. Aan de hand van deze
vaardigheden slijpen we ook woorden- en grammaticakennis in. Soms werken we in groepjes, vooral bij het
oefenen van de spreekvaardigheid. Soms moet je alleen werken, dit vooral bij het lezen van teksten. Ook lees je
in de tweede klas al enkele boekjes en bekijken we een aantal filmpjes.
In Havo 3 en VWO 3 oefenen we vooral de luister-, lees-, en spreekvaardigheid. We gebruiken het boek ‘Neue
Kontakte’ waaruit we de opdrachten behandelen. Daarnaast krijgen de leerlingen opdrachten van de docent om
kennis, vaardigheden en houding te verbeteren en te stimuleren. We werken in groepjes aan leerarrangementen,
projecten of aan groepsopdrachten. Maar ook moeten de leerlingen individueel opdrachten maken en leren.
In het derde jaar van atheneum hebben de leerlingen een uitwisseling (Austausch) met Geesthacht (Duitsland).
Het ene jaar gaan onze leerlingen naar Hannover en het jaar erna komen de Duitse leerlingen bij ons in Den
Haag.
In de bovenbouw (Havo 4,5 en VWO 4,5,6) ligt de nadruk op leesvaardigheid (dit vormt nog altijd het
eindexamen), spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Voor de leesvaardigheid wordt idioom geleerd en worden
oefenexamens gemaakt en besproken. Eveneens worden kijk en -luistertoetsen gemaakt, films bekeken en
boeken gelezen, hierbij moeten opdrachten gemaakt worden. Daarnaast wordt in het eindexamenjaar een
mondeling examen gedaan.
It’s learning
Het PTA (planning van toetsing en afsluiting), alle studiewijzers voor de verschillende periodes, keuzeopdrachten
en antwoorden van de hoofdstukken zijn voor ons vak terug te vinden op onze ELO (elektronische leeromgeving)
It’s learning.
Het belang van Duits
Wist je ........
• dat elk tiende boek dat op de wereld verschijnt in het Duits geschreven is?
• dat de handelsstroom tussen Duitsland en Nederland op vier na de grootste is ter wereld?
• dat méér dan eenderde van de Nederlanders op vakantie gaat in een Duitstalig gebied?
• dat van alle toeristen die naar Nederland komen méér dan de helft Duitstalig is?
• dat Duitsland onze grootste handelspartner is?
• dat in Europa 115 miljoen mensen Russisch als moedertaal hebben?
• dat 100 miljoen mensen Duits als moedertaal hebben?
• dat 59 miljoen mensen Engels als moedertaal hebben?
• dat 55 miljoen mensen Frans als moedertaal hebben?
• dat 19 miljoen mensen Nederlands als moedertaal hebben?
Duits heeft zich door de jaren heen tot een spannend
en afwisselend vak ontwikkeld!
Download