Mach Mit nieuwsbrief

advertisement
Centraal Evenement 23 april: ‘De toekomst van het vak Duits
- van po tot hbo’.
Ook dit jaar vindt er weer een centraal evenement plaats voor de Dag van de Duitse taal. U
bent daarom van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, die op 23 april van 13:00 tot 16:00
plaatsvindt aan de Fontys Hogeschool Venlo.
Duitsland is ons grootste buurland en de banden zijn hecht, zowel op economisch en politiek
als op cultureel gebied. Goede kennis van de Duitse taal en cultuur, zeker in de grensstreek,
lijkt vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is het vak Duits op Nederlandse scholen in het gedrang.
Omdat dit haaks staat op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en scholieren kansen ontneemt
voor de toekomst, luiden politici en stakeholders uit de grensstreek de noodklok. De
Actiegroep Duits wil daarom op de vierde Dag van de Duitse taal het belang van Duits in de
grensstreek onderstrepen.
Samen met Fontys Hogeschool Venlo en EP-Nuffic nodigt de Actiegroep Duits onderwijsprofessionals en bestuurders uit alle onderwijssectoren uit voor de conferentie van de Dag
van de Duitse taal: ‘De toekomst van het vak Duits – van po tot hbo’.
Wij willen samen met u nadenken over doorlopende leerlijnen en gaan hiervoor in gesprek
met burgemeesters, ondernemers en experts uit de verschillende onderwijssectoren Duits.
Ook willen wij u informeren over de projecten ter ondersteuning van het vak Duits. Want Duits
creëert kansen – zeker langs de grens!
Scholen en bedrijven vragen op deze speciale dag aandacht voor een betere kennis van de
Duitse taal in Nederland. Landelijk vinden er meer dan 200 acties plaats.
Het volledige programma van de bijeenkomst vindt u hier. Aanmelden voor de bijeenkomst
kan tot 13 april via dit formulier. Wees er snel bij, er is een beperkt aantal plekken!
OPINIE: 'Duits moet op de agenda', Dagblad de Limburger, 27 maart 2015
Ministerie moet regie nemen bij bevorderen onderwijs buurtaal
Karin Straus lid van de Tweede Kamer voor de VVD
Vroeger ging ik vaak met mijn ouders naar mijn grootouders in Melick, vlakbij de Duitse grens.
Voordat mijn vader en mijn opa samen naar het voetballen van de Duitse Bundesliga gingen
kijken, keken we samen naar “Die Sendung mit der Maus” en daarna naar “Pustenblume”.
Spelenderwijs leerde ik zo de Duitse taal kennen. Mijn vader en opa spraken goed Duits. Met
Duitsland ‘om de hoek’ was dit heel vanzelfsprekend. Wij gingen in Duitsland boodschappen
doen en later, toen ik als bijbaantje bij in een winkel in Roermond werkte, sprak ik vaak op
één dag vijf verschillende talen met buitenlandse klanten die allemaal bij ons kwamen
winkelen.
Nederland is als land de afgelopen jaren steeds meer Angelsaksisch georiënteerd. Op televisie
geen Derreck meer, maar CSI. Ouders zijn geen fan meer van Udo Jurgens, maar van Coldplay.
En als eerste buitenlandse TV zender is niet langer de ZDF geprogrammeerd, maar CNN of
BBC. Het Duits raakt steeds verder op de achtergrond en kinderen komen steeds minder
natuurlijk in aanraking met ‘de andere kant van de grens’. Het is dan ook niet vreemd dat de
kennis van de Duitse taal de laatste jaren achteruit is gehold. En dat terwijl kennis van de
buren hun taal, met name voor het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt in de
grensregio, onmisbaar is. Werkgevers staan te springen om personeel die het Duits, en in
mindere mate het Frans, voldoende beheersen. Als we meer dan nu grensoverschrijdend
samenwerken kan dat leiden tot enorme economische groei.
Gelukkig duiken steeds meer initiatieven op om de Duitse taal weer op de kaart te zetten. Het
onderwijs vindt daarbij steeds vaker de steun van de politiek. Zo hebben basisscholen
inmiddels de mogelijkheid om niet alleen Engels, maar ook Duits of Frans als tweede taal in
hun onderwijsprogramma op te nemen. Dat wordt deze week officieel in de wet bekrachtigd.
In eerste instantie was het wetsvoorstel enkel gericht op Engels. Dankzij de wetswijziging
krijgen basisscholen nu de vrijheid om hun onderwijs veel meer op de behoefte van de regio
af te stemmen. Want in veel regio’s ben je gewoon beter af met een goede beheersing van
het Duits dan het Engels. Duitsland is veruit onze belangrijkste handelspartner, maar ons
aandeel is wel aan het dalen. Ondernemers in Duitsland maken zich zorgen over de teruggang
in taalvaardigheid in de Duitse taal van Nederlanders. Inmiddels zijn er zelfs meer Duitse
kinderen die Nederlandse leren, dan dat er Nederlandse kinderen zijn die nog Duits leren.
Begin deze maand gingen we in de Kamer op mijn initiatief in gesprek met experts over Duits
in het onderwijs. Uit deze gesprekken bleek dat er nog veel knellende regelgeving in de weg
zit. Zo zijn talloze bedrijven over de grens, waar onze (V)MBO studenten stage kunnen lopen,
niet erkend zijn. Scholen in de grensregio zouden graag zien dat er in plaats van Engels ook op
een gelijkwaardige manier voor bijvoorbeeld Duits of Frans gekozen kan worden. Er moet ook
aansprekend lesmateriaal voor het basisonderwijs in de drie talen beschikbaar is. Momenteel
lopen er vele lokale en regionale initiatieven. Jammer genoeg soms door elkaar en langs elkaar
heen. Dit kan efficiënter als het Ministerie van Onderwijs de regie zou nemen.
Ik zal de staatssecretaris deze week oproepen om deze knelpunten op te lossen. Want als de
knelpunten goed worden aangepakt, kan buurtaalonderwijs in Nederland pas écht een impuls
krijgen.
@Dagblad de Limburger, 27 maart 2015
Website Karin Straus Tweede Kamer
Tag der deutschen Sprache Sintermeertencollege Heerlen
Am Mittwoch, den 11. März 2015, fand im Sintermeertencollege ein „Tag der deutschen
Sprache“ statt, in dessen Rahmen die Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Aktivitäten
rund um das Deutsche teilnehmen konnten.
Zu den angebotenen Aktivitäten gehörten auch zwei Workshops zum Thema „Poetry Slam“,
die durch die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Heerlen ermöglicht wurden. Der Poetry
Slam ist ein Wettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte einem Publikum vorgetragen
werden. Im Rahmen der Workshops sollten die Schülerinnen und Schüler selbst kreativ eigene
Poetry Slam-Texte verfassen – natürlich in der Fremdsprache Deutsch.
Geleitet wurden die beiden Workshops vom erfahrenen Slammer Gijs ter Haar, der den
Teilnehmenden zeigte, wie einfach sich Texte und Gedichte verfassen lassen, wenn man seiner
eigenen Kreativität und seinen Assoziationen freien Lauf lässt. Um den Schülerinnen und
Schülern das Schreiben und Dichten in einer Fremdsprache zu erleichtern, hatten sie zuvor
Wortkarten vom Goethe-Institut Amsterdam erhalten, auf denen deutsche Vokabeln zu den
Themenkreisen „Natur“, „Sommer“ und „Nacht“ aufgeführt waren. Um diese drei Themen
drehten sich dann auch die im Workshop verfassten Texte. In einer Mischung aus Gruppenund Einzelarbeit verfassten die VMBO3 und die HAVO 3 einen gemeinsamen Poetry Slam-Text.
Einige Schülerinnen und Schüler waren sogar so kreativ und mutig, dass sie einen vollständig
selbst verfassten Text vor der Klasse vortrugen.
Als Erinnerung und um die Ergebnisse der Arbeit in den Workshops angemessen zu
präsentieren, werden nun alle Slamtexte der Schülerinnen und Schüler auf Poster gedruckt.
Download