PowerPoint-presentatie

advertisement
474
Adolf Hitler brengt een reusachtig leger op de been en houdt telkens
brallende toespraken.
Kaart van Europa mei 1940
De 10e mei 1940 dalen Duitse parachutisten in de buurt van
Nederlandse vliegvelden.
De Duitse legers die over onze oostgrenzen binnenvallen,
schrikken voor geen hindernis terug
Op 14 mei is het hart van Rotterdam één brandende puinhoop
De intocht van de Duitse troepen gaat gepaard met veel
machtsvertoon
Seyss-Inquart aanvaardt zijn functie als hoofd van het Duitse bestuur
in Nederland
Koningin Wilhelmina spreekt vanuit Londen het volk moed in en
belooft alles te doen voor onze vrijwording.
Ook in Ned.Oost-Indië moeten we vechten, hier tegen de Japanners.
Het is vooral een zeeoorlog.
Transporten van mensen, wapens en goederen worden door
oorlogsschepen en vliegtuigen begeleid.
Als misdadigers worden de Joden opgepakt en naar
concentratiekampen gevoerd.
Herhaaldelijk worden stadswijken omsingeld en zoekt de Duitse
politie naar Joden en onderduikers.
De winter van ’44-’45 zal bekend blijven als de hongerwinter
Honderden stedelingen gaan op voedsel uit.
Na de bevrijding van het zuiden zet Koningin Wilhelmina weer voet
op vaderlandse bodem.
Een laatste wraakneming van de bezetter: de Wieringermeer wordt
onder water gezet.
Op 29 april werpen geallieerde bommenwerpers voedselpakketten uit
boven westelijk Nederland
Op 4 mei worden in Wageningen onderhandelingen gevoerd over de
capitulatie van de Duitse troepen
De Canadezen en andere bevrijders worden enthousiast begroet.
Download