Duitsland 1871-1945

advertisement
Duitsland
1871-1945
Hoofdstuk 1
Het ontstaan van Duitsland
Duits keizerrijk (962-1806)
Vanaf de Middeleeuwen was er een Duits keizerrijk
Duitse Bond 1814-1862
• 1814/1815 Congres van Wenen (machtsevenwicht)
❑Ontstaan Duitse Bond
❑Uitbreiding van Pruisen (Rijnwacht)
❑Onderdrukking liberalisme
• 1834 Tolunie (economische samenwerking)
• 1848 Revolutie (combinatie van liberalen
en nationalisten)
▪ 1848 in Frankfurt parlement ingesteld
❑Voor democratisering en liberalisering
❑Vraagstuk over creatie van een Duitse staat (Klein- of
Groot Duitsland?)
❑Parlement mislukt (Onderlinge verdeeldheid, geen steun
van de Duitse vorsten en de keizer)
➢Daardoor geen revolutie van onderen (liberalisering)
➢Daardoor geen vorming van een Duitse staat
Duitse Bond 1862-1870
▪ 1862 Otto van Bismarck aan de macht
❑Zelf Pruisische landadel (Junker) dus conservatief (ook
tegen katholieken dus Oostenrijkse invloed)
❑Natievorming door middel van oorlog en Pruisische
overheersing
➢1863 oorlog met Denemarken (Sleeswijk-Holstein)
➢1866 oorlog met Oostenrijk (broederoorlog)
Oorlogen zorgen voor verbroedering van Duitsers en
Oostenrijk haakt af in het vormen van een Duitse natie
➢1870 oorlog met Frankrijk (bang voor Duitse staat)
Frans-Duitse oorlog 1870-1871
▪ Totale nederlaag van Franse leger (Napoleon III) bij
Sedan
▪ Verzet in Parijs (ontstaan van de commune) Na 72
dagen neergeslagen
▪ 1871 Uitroepen Duitse Keizerrijk in Versailles
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards