Duitse ministers willen Scientology verbieden

advertisement
Duitsland Instituut
Duitse ministers willen Scientology
verbieden
Nieuws
Achtergrond - 10 december 2007
(10 december 2007) Duitse deelstaatministers doen een poging om de
omstreden Scientology-beweging te verbieden. Daartoe hebben ze een
verzoek gericht tot de hoogste Duitse rechtbank. De politiek geeft een
verbod weinig kans.
Volgens de ministers van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaten is de van
oorsprong Amerikaanse beweging een gevaarlijke sekte. Zij maakt haar leden
geestelijk en financieel volkomen afhankelijk en is een gevaar voor de
democratie.
De ministers laten de hoogste Duitse rechtbank, het Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe, onderzoeken of een verbod haalbaar is.
Steun krijgen de deelstaten van de federale minister van Binnenlandse Zaken
Wolfgang Schäuble (CDU), die de handelswijze van de organisatie onverenigbaar
vindt met de Duitse grondwet. De beweging zou een aantal belangrijke
mensenrechten met de voeten treden, haar leden hersenspoelen en intimideren.
“Scientology is ook in Duitsland bezig politieke macht en invloed te winnen,”
waarschuwde de CDU-politicus.
Volgens de autoriteiten heeft de sekte zo’n drieduizend leden in Duitsland,
volgens Scientology 30 duizend.
Scepsis over verbod
Van verschillende kanten hebben politici hun twijfels geuit bij de poging om
Scientology te verbieden, al is geen enkele partij blij met de organisatie. De
liberale FDP vreest dat Scientology gesterkt uit de strijd naar voren komt, mocht
het Bundesverfassungsgericht een verbod afwijzen.
Volgens de Groenen beschikt de rechter al over afdoende middelen om uitwassen
van Scientology aan te pakken. De SPD verklaarde dat Scientology niet zozeer een
probleem is voor de rechtsstaat als wel voor haar eigen leden.
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2007 dat een
Duitsland Instituut
Scientology-verbod strijdig is met het recht op vrije geloofsbeleving.
Scientology omstreden in Duitsland
Scientology ligt in Duitsland al langer onder vuur. De Duitse overheid erkent de
beweging, opgericht in 1954 door de Amerikaanse sciencefictionschrijver Ron
Hubbard, niet als kerk. Duitsland ziet Scientology als een commerciële vereniging
die er extreme ideeën op nahoudt. Zo streeft Scientology naar een heilstaat
zonder stemgeheim.
De beweging staat onder toezicht van de Verfassungsschutz, de binnenlandse
veiligheidsdienst. Onder veel protest van buurtbewoners opende Scientology dit
voorjaar zijn Duitse hoofdkwartier in Berlijn, in een groot kantoorpand.
Tom Cruise ongewenst
Het meest bekende lid van Scientology is zonder twijfel de Amerikaanse acteur
Tom Cruise. Grote ophef ontstond deze zomer over zijn voornemen te filmen op
een voor Duitsers bijzonder gevoelige plaats: het Berlijnse Bendlerblock, waar de
Duitse officieren die in 1944 een aanslag pleegden op Hitler zijn geëxecuteerd.
Een lid van Scientology heeft niets te zoeken op deze beladen plek, was de
teneur.
Cruise vertolkt de bekendste aanslagpleger, Claus Graf Schenk von Stauffenberg,
in de nieuwe film 'Valkyrie'. De acteur kreeg van de Duitse autoriteiten
uiteindelijk toch toestemming om te filmen.
FAZ.net
Kirche, Sekte, Verführer
Welt.de
"Scientology ist unvereinbar mit dem Grundgesetz"
Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel: https://duitslandinstituut.nl/artikel/1123/duitse-ministers-willen-scientology-verbieden
Download