Context 1: 1515-1572

advertisement
40
De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een
industriële samenleving
43
Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door
massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij
oorlogvoering
Voorbeelden stofomschrijving
Slag bij de Marne (1914) (KA 40 & 43)
Slag bij de Marne
- verplicht voorbeeld
• 6-9 september 1914
• Gecombineerd Frans-Engels leger remde Duitse opmars en dreef Duitse
1e en 2e leger uit elkaar.
• Von Schlieffenplan mislukte:
• Geen snelle Duitse overwinning in Frankrijk
• Rusland mobiliseerde sneller dan gedacht.
• Door logistieke problemen Fransen konden Duitsers zich ingraven.
• Eerste slag bij de Marne kenmerkt begin loopgravenoorlog aan het
Westfront.
• Ongeveer 500.000 soldaten sterven.
• Bij welke twee kenmerkende aspecten past deze gebeurtenis?
Het Von Schlieffenplan mislukte
Franse soldaten vallen aan
Ontstaan loopgravenoorlog
• Door de propaganda en opgebouwde spanning was
“iedereen” blij dat het eindelijk oorlog was!
• En de oorlog zou zo gewonnen zijn (2 weken tot 2 maanden max)
• Wij zijn beter en hebben betere wapens
• “Probleempje”
• Al snel liepen de legers vast en groeven zich in!
• Van de Noordzee tot aan de Zwitserse grens.
• Oorzaak
• Dezelfde moderne wapens
• Gevolg
• Loopgravenoorlog
Loopgravenoorlog
• Men groef zich letterlijk in
• Ontstaan lange verdedigingslinies
• Moeilijk te veroveren; meter voor meter – eigenlijk een
patsituatie
• Telkens nieuwe aanvalstechnieken
• Lijkt beschut en veilig, maar de werkelijkheid was grote
ellende
• Vocht, stank, ziekten, kou, hitte, herrie
een verdedigingslinie
Doorbraak forceren?
• Probleem 1
• De generaals hadden nog altijd het idee dat deze oorlog op
conventionele wijze kon worden gewonnen
• Probleem 2
• Een soldatenleven telde niet voor de legerleiding
• Probleem 3
• Idioten ideeën over hoe de oorlog kon worden geforceerd
• Uitputtingsslagen
• Verdun
• Februari 1916 – Start met een Duitse, geconcentreerde aanval
• 250.000 doden na tien maanden
• Somme
• Juli 1916 – Gecombineerde Frans-Engelse aanval
• 1.000.000 doden na vier maanden
• AVO
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards