Overzicht lesstof klas 1 en 2

advertisement
Overzicht lesstof klas 1 en 2
Wat leer je in de 1e en de 2e klas op het Marecollege?
LESSTOF 1e KLAS
NEDERLANDS
Eerste periode : -ontleden van de enkelvoudige zin -klassikaal boek ( riddersage,
historische roman zie lesstof klas 7 ) Tweede periode: -ontleden van de samengestelde zin, een
eerste aanzet - genres : sprookje, legende, sage
Vaklessen: - Hoofdstuk 1 t/m 3 van het boek “ Op nieuw niveau” -Woord na woord -jeugdliteratuur ongeveer 6 boekverslagen ( aan de hand van een boekenlijst ) -lezen / voorlezen
ENGELS – DUITS – FRANS
De basis van deze talen. Het lezen en schrijven en het horen en spreken In de vmbo klas het Duits
nog niet. In de vwo/havo klas kun je ook lessen LATIJN volgen.
AARDRIJKSKUNDE Sterrenkunde periode 4 weken -Oriëntatie op de aarde -Dag-en jaarbeweging
van de zon - seizoenen -Maanfasen -Planeten -Sterrenbeelden Gebruik van de Bosatlas: lengte -en
breedte graden, noordelijk – en zuidelijk halfrond, keerkringen
Waterweek: ( aan de hand van het project Nederland leeft met water) - Waterbeheer (
winterdijk,zomerdijk, uiterwaarden)
GESCHIEDENIS -Riddertijd -Kruistochten -Opkomst steden -Ontdekkingsreizen
NATUURKUNDE -Licht: spiegeleigenschappen, lichtbreking en de camera obscura -Geluid:
trillingsverschijnselen, resonantie en de geluidsvoortplanting -Mechanica: evenwicht, hefboom en
katrollen
SCHEIKUNDE -Verbranding -Zuren en basen -Indicatoren -Kalk als voorbeeld van een zout
ALGEBRA -Positieve en negatieve getallen -Het rekenen met variabelen -Machtsverheffen -Volgorde
van bewerkingen -Eerste graads vergelijkingen -Redactiesommen
In de vaklessen: -Het oefenen van het nieuw geleerde en het herhalen van de rekenvaardigheden.
MEETKUNDE -Basisconstructies -Soorten hoeken; meten van hoeken -Driehoeken -Bijzondere lijnen
in een driehoek -Vierhoeken, oppervlakte berekeningen -F en Z- figuren
BIOLOGIE -Bouwstenen van ons voedsel -Voedingsgewoonten -Genotmiddelen -Spijsvertering Werkweek
DE KUNSTVAKKEN Iedereen volgt lessen tekenen en daar leer je ook andere technieken zoals
pentekening en lino sneden. Iedereen volgt lessen textiele werkvormen. Iedereen volgt lessen
handenarbeid, het werken met hout en metaal.
De klas krijgt lessen toneel, de leerlingen maken samen een toneelstuk. De klas krijgt zingen en
muziek maken.
LESSTOF 2e KLAS
WISKUNDE
Periode van drie weken: - moeilijkere redactiesommen - worteltrekken - letterrekenen;
breukenrekenen met letters, merkwaardige producten, producten van tweetermen, ontbinden in
factoren. - herhalen eerstegraadsvergelijkingen - eerstegraadsvergelijkingen met meerdere
onbekenden - eenvoudige tweedegraadsvergelijkingen
In de vaklessen: - zoals in klas 1: het inoefenen van de algebra
MEETKUNDE - stelling van Pythagoras - het assenstelsel - afbeeldingen: puntspiegeling,
lijnspiegeling, translatie, rotatie en vermenigvuldigingen - gelijkvormigheid - tekenen met passer,liniaal
en fineliner
GESCHIEDENIS - overzicht van de geschiedenis - de nieuwe tijd - de reformatie - industriële
revolutie ( ontwikkeling van de stoommachine, textielindustrie, uitvindingen en ontdekkingen, leven en
arbeid in deze tijd)
AARDRIJKSKUNDE Periode van 4 weken gebied: wereld Verschillende volken met hun cultuur en
leefwijze. ( Gebied, klimaat enz. in verhouding brengen met de mensen die er wonen) Topografie van
de wereld thema: klimaat en landschappen ( Koppen : A klimaat enz.) Gebruik van de Bosatlas (
Zoekopdrachten vanuit de lesstof in de atlas) Nieuw: migratie
Waterweek: ( adv het project Nederland leeft met water) - Noodoverloopgebieden - Afkoppelen van
regenpijpen - Waterbeleid
BIOLOGIE - het skelet van mens en dier - de spieren - de gewrichten
SCHEIKUNDE
- onderzoek naar de vier basisstoffen in de scheikunde :
suiker, zetmeel, eiwit
en vet\ olie
NATUURKUNDE - communicerende en capillaire vaten - aërodynamica (luchtdruk, vacuüm, ) hydrodynamica ( Archimedes , zweven, drijven en zinken, soortelijk gewicht )
NEDERLANDS
Periode-onderwijs: - verbeteren van de schrijfstijl - homoniemen en synoniemen -
schrijven van gedichten en verhalen - beeldspraak - ontleden van de samengestelde zin woordsoorten
Vaklessen: - ontleden taalkundig en redekundig oefenen - oefenen van de spelling tekstverklaringen - samenvattingen maken - boekverslag en boekbespreking - interpunctie
Voor alle leerlingen:
Latijn als keuze-vak voor de havo/vwo leerlingen.
Kunstvakken: tekenen – textiele werkvormen en handenarbeid.
Zang en muziekles. Lichamelijke opvoeding.
Download