3.1 Algebra - Inleiding

advertisement
Hoofdstuk 
Algebra
. Inleiding
A
-K een Arabisch wiskundige (± - ± na Chr), schreef een
boek over het oplossen van eerste- en tweedegraadsvergelijkingen: ’Hisab
al-jabr w’al muqabala’. Dit is misschien wel het eerste boek over algebra. Het
woord "Algebra" is een verbastering van het "al-jabr" in de titel van dit boek.
Al-Khwarizmi werkte in het ’Huis der wijsheid’, opgericht in Baghdad door
kalief al-Mamun (zoon van de legendarische kalief Harun al-Rashid). Samen
met andere geleerden werkte hij daar aan het vertalen van teksten van, onder
anderen, de Oude Grieken, de Romeinen en de Joden. Ook bestudeerden zij
de wiskunde en de astronomie.
Algebra in een of andere vorm bestond natuurlijk al veel langer. De geschiedenis van de algebra is eigenlijk vooral de geschiedenis van de variabele.
De eenvoudigste vorm van een variabele, en vermoedelijk ook de oudste, is de
afkorting.
Een voorbeeld daarvan is F =  C + . Dit is een afkorting van het volgende berekeningsrecept: De temperatuur in graden Fahrenheit kan worden
berekend uit de temperatuur in graden Celcius door het aantal graden Celcius
te vermenigvuldigen met , het resultaat te delen door  en bij de uitkomst
daarvan  op te tellen.
Het leren rekenen met variabelen is het doel van dit hoofdstuk.

Download