Uploaded by marleen_aerts

CONTRACT BEGIN 5

advertisement
……………………………………………………………
MOET
1. WOORDEN OP –IG EN -LIJK
2. VERENKELEN/VERDUBBELEN
3. DOFFE E
4.WOORDEN OP -E/EN
5. SAMENGESTELDE WOORDEN
6. AU(W)
7. EI WOORDEN
8. EIND D/T
9. CH(T)
10. VERKLEINWOORDEN
1
MAG
KLAAR?
!! Ik hoor ‘lek’ ik schrijf ‘lijk’
1. Woorden op –ig en lijk.
!! Ik hoor ‘eg’ ik schrijf ‘ig’
Vul het juiste woord in.
pracht  prachtig  prachtige
Dat is echt ____________________________________ .
Dat zijn _______________________________________ auto’s .
dorst  dorstig  dorstige
Ik ben nu heel _______________________________ .
Wij zijn ______________________________________ kinderen.
geduld  geduldig  ________________________________
De juf is er ___________________________________ .
We hebben __________________________________ juffen en meesters.
eenvoud  _____________________________  _______________________________
Die filmster is toch vrij ________________________________________ .
Dat zijn __________________________________________mensen.
angst  ________________________________ _________________________________
Dat is een ___________________________________________ kind.
Dat zijn _____________________________________________ honden .
feest  feestelijk feestelijke
Die versiering is toch wel ______________________________ .
Dat is een heel ___________________________________ versiering.
afschuw  afschuwelijk  ___________________________________
Ik vind dat _____________________________________ .
Dat zijn _________________________________________ beelden.
vriend  ________________________________ _________________________________
Hij is bijzonder _____________________________________ .
Dat zijn uiterst _____________________________________ mensen.
Maak een woord op –ig of –lijk.
gevaar: _________________________________ moed: _________________________________
vrouw: _________________________________ beest: __________________________________
2
Alleen 1
is een
probleem!
2. Verenkelen/verdubbelen
Duid de KK in het blauw en de LK in het groen aan.
Noteer de woorden dan in de passende kolom.
Pas op: sommige woorden horen in beide kolommen thuis.
na de KK hoor ik :
na de LK hoor ik:
1 medeklinker(verdubbelen)
1 medeklinker(verenkelen)
gelukkig
verschillende
appelbomen
zomerdag
buurmannen
zonnestralen
controleren
herinneren
commissaris
pannenkoek
Zet in het meervoud:
bv lang/stok = lange stokken
wit/kip = ______________________________________
ver/ster = _____________________________________
hard/bed = ___________________________________
hoog/muur = _________________________________
scherp/mes= _________________________________
zacht/beer= __________________________________
geel/roos= ___________________________________
lang/straat= __________________________________
rood/lip= ____________________________________
fel/kleur= _____________________________________
Zet de onderlijnde woorden in het meervoud.
Ik stap op mijn fiets en rijd langs de straat naar oma.
Wij ______________________________________op onze _____________________________________
en _______________________________________ langs de ____________________________________naar oma.
Ik open de doos en de kat komt eruit.
We ___________________________________________de ________________________________________en de
___________________________________________
__________________________________________ eruit.
3
3. Doffe –e
Kleur in de woorden de doffe –e
mannelijk
stekelig
begin
aardappelen
bladeren
volwassenen
middelen
wekelijks
gelukkig
vergadering
gezellig
verdeling
gebergte
gelopen
gemaakt
rubberen
spetterend
slaperig
opzettelijk
terugkeer
4. Woorden op –e/en
We onthouden!
Bijvoeglijke naamwoorden e
Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden en
Zelfstandige naamwoorden en
Werkwoorden en
Sorteer de woorden in de juiste kolom
marmeren – blauwe – hoeden – lopen – soldaten – kartonnen – jurken – naaien – grote –
helpen – korte – schrijven – boeven – donkere – bossen – kinderen – koperen - papieren
Bijvoeglijke
naamwoorden
Stoffelijke bijvoeglijke
naamwoorden
Vul de zinnen aan.
4
Zelfstandige
naamwoorden
Werkwoorden
5. Samengestelde woorden
Zoek de delen en schrijf de samenstelling
Maak een samenstelling. Schrijf de 2 delen eerst in het meervoud.
Pan en koek
_____________________________ + __________________________ = _______________________________________
duif + hok
_____________________________ + __________________________ = _______________________________________
woord + lijst
_____________________________ + __________________________ = _______________________________________
eik + bos
_____________________________ + __________________________ = _______________________________________
peer + boom
_____________________________ + __________________________ = _______________________________________
roos+struik
_____________________________ + __________________________ = _______________________________________
pin + muts
_____________________________ + __________________________ = _______________________________________
5
6. Au(w) en ou(w)
Lees het au-verhaal. Markeer de au-woorden.
6
Zoek op de prenten de au-woorden. Kijk in het verhaal. Schrijf ze ernaast.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
7
7. Ei woorden
Lees het ei-verhaal. Markeer de ei-woorden.
8
8. Eind d/t
Vul aan. D of T? Maak je woord langer!
zeewin___
zwaar ___
bees___
be___
zwemba___
beel___
werel____
sta___huis
doo___stil
hon___je
boo___schap
kas___
aar___gas
ba___jas
vierkan___
han___doek
beel___scherm
afstan___
vel___muis
bosbran___
voe___sel
halsban___
schoolpoor____
vijan___
9. ch(t) en g(t)
Kijk naar de prenten. Vul dan het verhaal aan met ch-woorden.
9
10
11
12
13
14
10.
Verkleinwoorden
Maak het verkleinwoord en schrijf in de juiste kolom.
raam – vos – bloem – vel – juweel – motor – reis – eekhoorn – probleem – fazant –
applaus – avond – trein – stal – kapel – boodschap – kruis – eiland – geheim - kan
PROFICIAT!
15
Download