Bijeenkomst 2 - Levensboeken

advertisement
Train de trainer Levensboeken
Beatrijs
Van der Heijden
Woensdag 17 oktober –
24 oktober - 7 november 2012
19.00 – 21.30 uur
Wat gaan we doen …
Kennis, vaardigheid en houding ontwikkelen om de
regie te nemen.
• Vaardigheid in uitleg over het werkproces
• Vaardigheid in voorbereiden en begeleiden van
de oefeningen
• Vaardigheid en houding in het opbouwen en
onderhouden van contact met de cursisten
Hoe gaan we dit doen
We bespreken systematisch alle oefeningen
uit 1e bijeenkomst van de basiscursus:
• Wat is het doel van iedere oefening
• Hoe pak ik de oefening aan, wat ga ik
uitleggen/vertellen, hoe zet ik deelnemers
aan het werk, nabespreking leiden enz.
• En …uitproberen, oefenen, demonstreren
hoe je te werk gaat als trainer
Oefening ‘kennismaking’
• Doel: op gang brengen van samenwerken
en leren
De vragen van de kennismakingsoefening worden
zo gesteld dat deelnemers bekend raken met de
denk en werkwijze van het project Levensboeken.
De trainer luistert, moedigt aan, vat samen, vraagt
door, maakt aantekeningen, bewaakt de tijd
• Hoe leid je deze opdracht ..
• Vragen…
Oefening 1 in tweetallen (1)
• Doel: cursisten ervaren wat het betekent om
te interviewen en geinterviewd te worden
op een onderwerp uit ‘Mijn leven in kaart’.
Werkvorm: een interview
Hulpmiddel: kopie met 5 themakaarten:
vriendschap, op het schoolplein, thuis,
veranderingen, levensmotto
Oefening 1 in tweetallen (2)
De trainer leidt de oefening in, leidt de
nabespreking en zorgt dat ervaringen van
vertellers en interviewers worden gedeeld.
‘Tips & Tops’ worden benoemd
Inventariseren van ervaringen, bespreken van
ervaringen, terugkomen op ervaringen
…Hoe doe je dat…
• Hoe leid je deze opdracht ..
• Vragen………
Geschiedenis van het project
• Doel: schrijvers informeren over de
achtergrond van het project Levensboeken
als nieuwe vorm van vrijwilligerswerk.
De trainer vertelt, legt uit, beantwoordt vragen
• Hoe ga je als trainer te werk.. Welke
achtergrondinformatie gebruik je .. Hoe
bewaak je tijd ..
• Vragen….
Waarom dit project (1)
• Doel: verduidelijken wat de waarde is van
het project is voor de verteller
Inhoud: reminiscentie, overdracht van levenservaring, verkleinen sociaal isolement, ‘leuk’ om
een boek te hebben
De trainer vertelt, legt uit, geeft antwoord op vragen
• Hoe ga je als trainer te werk..
• Vragen….
Waarom dit project (2)
• Doel: verduidelijken wat de waarde is van
het project voor de schrijver
Inhoud: mooie gesprekken, tastbaar resultaat,
laagdrempelig door korte duur, duidelijk begin en
eind, bevestiging van identiteit, ‘iets voor de ander
betekenen’
De trainer vertelt legt uit, beantwoordt vragen
• Hoe pak je dit als trainer aan ..
• Vragen….
Het werkproces
• Doel: uitleg over het werkproces
Inhoud: waar moet je als schrijver aan denken, wat
speelt een rol in het werkproces (fase 0 t/m 4)
oa gesprek met de organisatie, kennismaken,
start en ‘klik’; middendeel; afsluiting.
De trainer vertelt, legt uit, gaat in op vragen
• Hoe ga je als trainer te werk..
• Vragen…….
Oefening 2 Onderzoeken van
eigen motieven (1)
• Doel: motieven en verwachtingen verkennen
van schrijvers en vertellers; bewustwording van
eigen ambities en motieven
Werkvorm: een gesprek in 3-tallen
Hulpmiddel: vragen via ppoint sheet
De trainer bewaakt de tijd, leidt de oefening in
• Hoe leid je deze opdracht ..
• Vragen….
Nabespreking
oefening Motieven (2)
Sta vooral stil bij de ontdekkingen en de
spanning die er kan zijn tussen de motieven
en verwachtingen van de schrijver en
potentiële verteller
• Hoe begeleid je als trainer deze opdracht ..
• Vragen…
Fase 1 De afstemming
Oefening 3 lastige situaties
• Doel: inventariseren en bundelen van
moeilijke situaties in het contact met de
verteller en deze bespreekbaar maken.
Hulpmiddel: post-it velletjes
Werkvorm: bundelen van informatie en op
hoofdlijnen bespreken
• Hoe leid je deze opdracht in ..
• Vragen ….
Huiswerk: checklist maken
• Doel: de cursist denkt thuis na over
punten voor de contact/contractfase met
verteller en organisatie
Werkvorm: thuisopdracht; tussentijds naar
trainer opsturen
• Hoe leid je deze opdracht in ..
• Hoe verwerk je de gegevens..
• Vragen …
Tip voor Trainers: gebruik
van Tools
Maak als trainer de schrijver bekend met
bruikbare hulpmiddelen om het
werkproces /research te vergemakkelijken.
Denk hierbij aan boeken – internet sites
You tube filmpjes - Kaarten - Foto’s enz
• Hoe ga ik dit aanpakken …
• Vragen…
Huiswerk voor trainers
Lees de stukken uit de cursusmap ter ondersteuning van de uitvoering van het trainerschap. Krijg een goed beeld van/over
 De geschiedenis van het project levensboeken,
 Het werken met ‘Mijn leven in kaart’
 Aandacht voor levensverhalen
 De ‘Vooroorlogse Generatie’
 Vragenlijsten en gesprekken voeren
Vragen….
Veel succes en tot de 3e bijeenkomst
[email protected]
[email protected]
Download