Bewust leren bewegen

advertisement
Bewust leren bewegen
Direct een afspraak maken
Fysiotherapeuten zijn tegenwoordig ‘direct toegankelijk’.
Dat betekent dat u ook zonder verwijzing van de huisarts
of specialist bij de fysiotherapeut terecht kunt.
Snel en blijvend resultaat!
Bewust leren bewegen
Praktijk voor Fysiotherapie
Willy van Zwet
Voorstraat 145
2685 EL Poeldijk
Telefoon (0174) 247 990
[email protected]
vanzwetfysiotherapie.nl
Praktijk voor
Fysiotherapie
Willy van Zwet
Bewust leren bewegen
Snel en blijvend resultaat!
Ruim 35 jaar ervaring
Tijdens de ruim 35 jaar ervaring als fysiotherapeut heb ik een methode ontwikkeld
die effectief en preventief werkt bij allerlei voorkomende gezondheidsklachten.
Uiteenlopend van acute gewrichtsklachten in rug, nek, knieën, enkels of heupen tot
langdurige klachten door ziekte, geforceerde houding of beweging.
Snel resultaat
Belangrijk voordeel van mijn aanpak is het snelle resultaat. Patiënten zijn vaak na een
klein aantal behandelingen al geholpen. Soms kan ik een patiënt met één dubbele
behandeling al voldoende op weg helpen. Bij anderen zijn vier tot zes dubbele
behandelingen nodig. Als het lukt om het bewuste bewegen voorspoedig eigen te
maken en in het dagelijks leven te integreren, is er niet alleen snel, maar meestal ook
blijvend resultaat!
Werkwijze
Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik tracht verder te kijken naar onderliggende
thema’s van klachten. Daarbij betrek ik de patiënt actief bij de behandeling. Bij de eerste
afspraak probeer ik een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de klachten. Hiervoor
onderzoek ik de patiënt en luister ik aandachtig naar zijn verhaal. Ik maak een analyse
van de aspecten die ik hoor en zie. Met behulp van speciale oefeningen laat ik de patiënt
ook zelf – op basis van eigen ervaringen – naar antwoorden zoeken.
Zélf het verschil ontdekken
Als fysiotherapeut adviseer, behandel en begeleid ik patiënten zodanig dat zij het
dagelijkse leven weer voorspoedig kunnen oppakken. Belangrijk daarbij is dat de patiënt
zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is. Ook moet een patiënt
(weer) vertrouwen krijgen in het eigen lichaam. Door mijn manier van werken, ontdekt
de patiënt tijdens de behandelingen op een gegeven moment zélf het verschil. Zo
zeggen patiënten vaak: “Ik loop nu bewuster de trap af. Vroeger rende ik de trap af”.
Bewust bewegen
De zogenaamde ‘eye openers’ vormen voor de patiënt een belangrijk omslagpunt in de
behandeling. Hierna kan hij namelijk bewust en met eigen inbreng en motivatie met
de nieuwe manier van bewegen aan de slag. Routinematige bewegingen, zoals zitten,
lopen, staan, opstaan, gaan zitten en bukken worden dan bewuste bewegingen. En
eventuele klachten in het lichaam worden niet genegeerd, maar juist gezien als signaal
om (weer) bewuster te gaan bewegen.
Eenvoudige, alledaagse oefeningen
Tijdens de behandeling leert de patiënt hoe hij door bewust en verantwoord te bewegen
verdere problemen kan voorkomen of beperken. Als onderdeel van de behandeling doet
de patiënt ook zelf oefeningen thuis. Uiteraard worden deze oefeningen toegespitst op
de situatie en mogelijkheden van de patiënt. Maar altijd geldt dat het om eenvoudige,
alledaagse oefeningen gaat. Dat wil zeggen, oefeningen die de patiënt heel makkelijk
in zijn dagelijks leven kan inbouwen. Voordeel hiervan is dat het de patiënt weinig extra
tijd kost en deze oefeningen ook goed onthouden worden.
Specialismen
Door jarenlange ervaring en aanvullende scholing, heb ik in de loop der jaren een drietal
specialismen ontwikkeld:
Incontinentie door bekkenbodeminsufficiëntie
Nodig naar de wc moeten en het niet meer kunnen ophouden? Soms ook bij het in
de lach schieten of niezen urine verliezen? Vaak houdt men in dit geval de adem in
en worden allerlei spieren in het bekkengebied tot aan de knieën aangespannen.
Door de patiënt te laten ervaren wat er gebeurt in dit soort situaties, wordt geleerd
hoe het ook anders kan. Namelijk: op een nieuwe, bewuste manier met vervelende
incontinentieproblemen omgaan.
Ontspanningstherapie
Bij klachten worden vaak onbewust allerlei spieren gespannen. Men gaat bijvoorbeeld
anders zitten of opstaan om pijn te voorkomen. Dat voelt aanvankelijk geforceerd, maar
went ook snel. Als therapeut probeer ik de patiënt van die spanning bewust te maken
en vervolgens af te leren. Een klein aantal eenvoudige oefeningen levert vaak al snel
verbetering op. Omdat de patiënt in het lichaam een prettige ontspanning ervaart, gaat
hij de oefeningen vanzelf vaker toepassen.
Ziekte van Parkinson
Als therapeut van het ParkinsonNet ‘regio Delft’ ben ik gespecialiseerd in het
behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Daarbij werk ik samen met
andere betrokken therapeuten in deze regio, zoals neurologen, ergotherapeuten en
logopedisten. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd,
waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Ook bij Parkinsonpatiënten gaat het om het
opnieuw aanleren van ‘bewust en aandachtig bewegen’. Binnen het Westland behandel
ik Parkinsonpatiënten ook aan huis.
Download