Leren leren

advertisement
Info-avond
september
L3 en L4
Welkom in de 2e graad
Waarom deze info-avond?
• Mezelf even voorstellen
• Informeren over de klaswerking
• Antwoorden vinden op al jullie vragen
Mezelf even voorstellen
• Mijn naam is Katy Vandenbulcke
• Ik ben geboren in Gent.
• Ik woon in Sint-Amandsberg (Gent)
• Ik ben momenteel 38 jaar.
• Ik ben jarig op 31 januari .
• Mijn sterrenbeeld is Waterman.
• Ik geef al 17 jaar les.
• Ik heb al les gegeven in zowat alle leerjaren.
• Mijn partner: Stefaan
• Mijn kinderen Amber en Lotte
• Mijn huisdieren
Het lestijdenpakket
• Eindtermen: voor elke school hetzelfde
= doelen die op het einde van L6 bereikt moeten zijn
• Eigen accenten leggen a.d.h.v. de leerplannen
• Geen vast uurrooster, maar wel richtlijnen
Verdeling van de lestijden: Afhankelijk van de graad en de noden
Leergebied
minimum
maximum
Keuze voor L3 en L4
Nederlands
7
10
Wiskunde
6
8
6,5 lt.
WO
5
7
6 lt. (thema’s, verkeer, sociale vaard., gezondheid)
LO
2
2
2 lt.
MV
2
4
3 lt. (o.a. Franse initiatie, ICT)
G/Z
2
2
2 lt.
8,5 lt. (taal, niveaulezen, leeskring, actualiteit)
De klaswerking / Methodes en leerboeken
•Schoolafspraken in verband met de klaswerking
• Leerlingen moeten zich niet altijd opnieuw aanpassen
• Elke klas heeft wel zijn eigenheid (leeftijdsgebonden)
•Methodes en leerboeken:
• Hulpmiddel om de eindtermen te bereiken
• Sluiten mooi op elkaar aan
• We waken over de volledigheid van de methodes en
doen aanpassingen.
• Contractwerk:
• Begeleid en zelfstandig verwerken van de leerstof
• Zelfstandig leren werken en plannen
• Individuele begeleiding
•Werken op maat (tempo en niveau)
Nederlands (Contract)
•Spelling:
• Inoefen van spellingsafspraken gevolgd door een dictee
• Elke dictee toetst 4 afspraken
(niet altijd allemaal in te oefenen)
•Leren leren:
•Schrijvend studeren:
• Lezen, afdekken, schrijven
• Zelfcontrole
• Verbeteren (foute woorden opnieuw schrijven)
Nederlands (Contract)
•Taal:
• Spreken en luisteren
o.a. actualiteit, leeskring, spreekbeurt,
poppenkast, telefoongesprek…
• Taalbeschouwing = werken met woorden, zinnen, teksten
Leren, leren:
• Oefeningen opnieuw maken
• Begrippen herkennen, verklaren, correct gebruiken, …
(vb. onderwerp, persoonsvorm, gezegde, …..)
• Stellen
• Creatief schrijven: Strips, klasboek, …..
• Zakelijk schrijven: Brief, inschrijvingsformulier
Nederlands (Contract)
•Lezen
• Begrijpend lezen:
vrij lezen, expressief lezen, kritisch lezen, studerend lezen
• Technisch lezen (moeilijke woorden)
• Niveau-lezen:
leerlingen worden meermaals per schooljaar getest
• Bibliotheek:
• Om de 3 weken
• 2 boeken kiezen
Opmerking: Thuis lezen is ook zeer belangrijk
Wiskunde (Contract)
• Getallen, breuken, bewerkingen, meten, meetkunde
• Verschillende soorten lessen:
• Klassikale lessen
• Zelfstandig-begeleide lessen
• Zelfstandige lessen
• Herhalingsles aan de hand van het leertakenschrift (L4)
• Toetsles
• Remediërings – of verrijkingsles
• Leren leren:
Oefeningen maken (enkel naar kijken is onvoldoende)
• Weten op welke manier je de oefeningen kan oplossen
• Begrijpen hoe je aan de oplossing komt
• Zeer belangrijk: Maal- en deeltafels uit het hoofd leren
Wereldoriëntatie
• Mens, maatschappij, natuur, ruimte, tijd en technologie.
• WO-thema’s:
•Methodes: De nieuwe wereld, basis voor WO
•Aansluiten bij de actualiteit
•Aansluiten bij aanbod vanuit de gemeente
•…..
• Verkeer: Octopus verkeersland, fietsparcours, belgerinkel, ….
• Sociale vaardigheden: Axenland
(werken rond gevoelens en relaties)
• Gezondheidsbeleid:
Beweging, voeding, emoties en stress
Leren leren:
•
Lezen, begrijpen, uit het hoofd leren en eventueel
schrijven
•
(Tijdig beginnen zodat er regelmatig kan
herhaald worden)
Lichamelijke opvoeding
• Turnlessen op school
• Sporthal
• Sportdag
• Zwemmen
• Sport door L5 en L6
• Stichting Vlaamse schoolsport
Niet enkel bewegen, maar ook nadruk op
gezonde levensstijl
Muzische vorming
• Beeld
• Muziek
• Drama
• Media
• Beweging
• Leunt vaak aan bij wereldoriëntatie
• Soms naar aanleiding van de actualiteit
• Kunstproject (klas- of schoolniveau)
• Toneelvoorstelling
Hoekenwerk
• Keuze-opdrachten uit de hoekjes (alle leerlingen)
• Aangepaste opdrachten (zwakke en sterke leerlingen)
• Extra oefeningen
Leren leren en concentreren
• Concentratie verbeteren aan de hand van:
• bewegingstussendoortjes
• klassikale concentratiespelletjes
• individuele concentratiewerkblaadjes
•Leren leren:
• indien mogelijk samenvatting van de les maken
• samen leren hoe we onze lessen kunnen studeren
•…..
Initiatie Frans
• Samen met Nelly en Pistache kennismaken met de Franse Taal
(dialogen, spelletjes, prenten, …)
ICT
• Verweven doorheen alle leergebieden
• Inoefenen, herhalen of verrijken van leerstof
• Informatie opzoeken
• Computervaardigheden aanleren en inoefenen
•Vb. WORD: knippen, plakken, opslaan, ….
Godsdienst en Zedenleer
• Rooms-Katholieke Godsdienst
• Protestants- Evangelische Godsdienst
• Niet-Confessionele Zedenleer
Huiswerktips
• Vast tijdstip (vb. onmiddellijk na het eten)
• Samen agenda bekijken en plannen
• Eerst schrijftaken, nadien studeertaken
• Werk indien mogelijk ook vooraf (bij grote taken of studeren)
• Rustige omgeving (eigen werkplek)
• Televisie en radio uit
• Spelende zus /broer uit de buurt
• Zelf in de buurt blijven of af en toe eens langslopen
• Zeg geen oplossingen voor
• Samen boekentas maken en / of werkplek opruimen
•Laat uw kind ook af en toe helpen in het huishouden.
Kinderen vinden het zalig als ouders interesse tonen in het
schoolgebeuren
Studeertips
• Begin tijdig dan kan je ook nog eens herhalen.
• Studeren: Beter 3 x 10 minuten dan 1x 30 minuten.
Ouders kunnen helpen:
(In het begin mag je veel helpen. Later moet je geleidelijk loslaten)
•WO: Maak samen een schema:
• gebruik pijlen en symbolen
• gebruik rijtjes, maar beperk tot rijtjes van 5 woorden
• zet rijtjes om in een ritme of een melodie
• neem de eerste letter van elk woord en maak er ook een
woord mee.
• Wiskunde: Schrijf oefeningen over uit het schrift
• Spelling: Dicteer woorden uit de te oefenen spellingsafspraken
• Taalbeschouwing: Schrijf oefeningen over uit het contract + help bij het
begrijpen van begrippen (vb. onderwerp: Hoe vind ik het in de zin?)
Klas- en schoolafspraken
schooltijd
afwezigheden
gezondheidsbeleid en MOS
facturen
boekentas en pennenzak
agenda
turnkledij
huiswerk
ruzies en pesterijen
klastaken
plaats in de klas
materialen in de klas
rapporten + oudercontact
kinderdagverblijf
Allerlei
•Zangkoor (Juf Ynske)
• Ouderparticipatie:
• Klaspraktijk
• Werkgroepen
• Jaarkalender
• Studietoelage
• Busvervoer
• Klasblog: http://l3enl4indezonnebloem.skynetblogs.be
Vragen?
Bedankt voor uw
komst
Download