Uploaded by Gerard Gielen

leeg formulier pdca reflectie

advertisement
Reflectie-oefening
Naam cursist:
1
PLAN
De voorbereiding
 Hoe keek je aan tegen de oefeningen?
Merk je een evolutie?
 Welke specifieke ervaringen heb je opgedaan?:
 Welke kernkwaliteit(en) zette je in?
DO
De oefeningen zelf
 Hoe beleefde jij de oefeningen en je eigen
presentatie,…?
 Welke feedback van de lector en medecursisten
vond je terecht?
Wat deed deze feedback met jou?
 Kwam(en) je ingezette kernkwaliteit(en) voldoende
uit de verf? Verklaar.
CHECK
Oriënterende vragen
 Op welke manier heb je gecheckt of je de
vooropgestelde doelen bereikt hebt?
 Welke nieuwe kennis/vaardigheden heb je tijdens de
oefeningen verworven?
 Op welke manier heb je je kernkwaliteit(en) ingezet?
ACT
Leerdoelen
 Welke (didactische) vaardigheden wil je in de
toekomst tijdens je eigen lessen zeker:
o behouden?
o bijsturen?


o toevoegen?
Welke kernkwaliteit(en) wil je verder uitbouwen?
Aan welke twee concrete aandachtspunten wil je
verder werken tijdens de volgende modules?
Lerarencompetenties

Aan welke twee basiscompetenties heb jij vooral gewerkt
tijdens deze module en merk je een evolutie?

Welke twee basiscompetenties vergen jouw aandacht en
verdienen verdere inspanning?
Algemeen
Hoe kijk je nu tegen het beroep van leraar aan in vergelijking met
het begin van de module?
2

Download