Aanmeldingsformulier Core_Energetische Opleiding 2005-2009

advertisement
Inschrijfformulier
Core-Energetische Opleiding
Naam:
Adres:
tel. privé:
tel. mobiel:
tel. werk:
Woonplaats + postcode:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Werk:
Functie:
Aantal uren per week:
Sinds wanneer:
Andere werkervaring:
Vooropleiding
1. Welke opleidingen heb je gedaan en in welk jaar afgerond?
1
2. Heb je andere vormen van training en bijscholing(ook workshops) doorlopen?
Therapie
1. Welke ervaring heb je met (lichaamsgerichte) psychotherapie?
2. Ben je nu in therapie? Zo ja, in welke vorm?
3. Ben je bereid om (opnieuw) aan jezelf te werken?
Core–Energetische Opleiding
1. Wat is je motivatie om de Core-Energetische Opleiding te gaan volgen?
2. Wat spreekt je aan in deze manier van werken?
2
3. Wat zijn jouw leerwensen en wat verwacht je van deze opleiding?
Algemene voorwaarden
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.
Datum:
Dit aanmeldingsformulier terug sturen via e-mail: [email protected]
of per post: Maasdijk 11 6612 AT Nederasselt.
3
Download