Jayra Sport lesplan

advertisement
Onderwerp:
Jayra Sport lesplan
Welke les:
Lesdatum:
Overzicht
Materiaal
Vermeld hier wat je van plan bent
Welke materialen heb je nodig?
Doelstellingen
Overige informatiebronnen
Welke doelstellingen wil je bereiken? Wat is het doel van de les?
Vermeld hier de tijdsindeling van de
activiteiten…….
Activiteiten
Welke activiteiten samen vormen de les?
Aanpassingen
Zijn er eventuele aanpassingen nodig voor de les? En heb je ook een back up?
Evaluatie
Evaluatie vind plaats tijdens en na de les, dit hoef je niet te beschrijven.
Jayra Sport lesplan
1
Download