Lesvoorbereidingsformulier

advertisement
Lesvoorbereiding en evaluatieformulier
Naam:
Datum:
Les/ trainingsopdracht:
Beginsituatie:
Beginsituatie groep:
(Jongens/meisjes etc.)
Les/ trainingsdoelstelling:
Doel: Omschrijf hier het doel en het effect van de training
Overige factoren:
(tijdstip, materiaal etc.)
Tijd.
Doel van de
bewegingsvorm/ activiteit
Proces evaluatie:
Bewegingsvorm/ activiteit
Organisatie
(met tekening)
Begeleiding/ didactische werkvormen
Tips voor de volgende les/ training:
Product evaluatie:
KNSB Opleidingen 2015
Lesvoorbereidingsformulier SL2/ST3
KNSB Opleidingen 2015
Lesvoorbereidingsformulier SL2/ST3
Download